Dräktighet och valpning

Tiken är precis parad, eller inseminerad, och nu följer en tvåmånadersperiod med lite att tänka på inför valpningen.

Dräktighetstid
Tiken går dräktig i omkring 63 dygn. Den första tredjedelen av dräktigheten sker utvecklingen av valpens organ. Under den här perioden är det olyckligt om tiken blir sjuk och måste medicineras då det finns mediciner som kan medföra missbildningar på fostren.  Naturligtvis kan skador på valparna  under fosterstadiet ha ärftliga orsaker, men fosterskador kan ha medicinska  orsaker som att den dräktiga tiken blir ormbiten och behandlas eller måste ges lugnande på grund av ett skärsår eller liknande.

De två sista tredjedelarna av dräktighetstiden sker den stora tillväxten av fostren vilket syns på tiken. Hennes midja försvinner och buken ökar i omfång. Det är alltid svårt att avgöra hur många valpar hon bär på. En del tikar döljer väl en stor kull medan andra kan se rejält dräktiga ut och sedan bara föda ett fåtal valpar. 

Utfodring
Efter halva dräktighetstiden kan det vara lämpligt att fasa in ett mer proteinrikt foder. De flesta djurbutiker har välutbildad personal som kan ge direktiv till lämplig utfodring. Många tikar äter bra under dräktighetstiden. Det kan finnas perioder då livmodern börjar ta så stor plats att det förknippas med illamående men tiken vänjer sig och det brukar vara snabbt övergående.

Avmaskning under dräktighet eller efteråt
Inälvsparasiter suger näring och orsakar ofta diarréer på valpar. Räkna med att alla valpar föds med inälvsparasiter och maskarna blir könsmogna kring 21 dygnet. Avmaskning brukar rekommenderas meallan 17-21 levnadsdygnet.  Om du väntar med avmaskningen till efter levnadsdygn 21 så är den stora nackdelen att valparna har två generationer parasiter i sig.

Den dräktiga tiken smittar sina valpar så de föds med ägg från inälvsparasiter. Ett sätt att komma åt dessa under dräktighetstiden är att tillämpa det så kallade Axilurprogrammet. Tiken avmaskas då under dräktigheten från 40:e dräktighetsdygnet och fram till valparna är två veckor. De stora fördelen är att valparna då föds parasitfria. De behöver ändå avmaskas före leverans eftersom de kan få i sig parasitägg från omgivningen om de lever i en miljö med vuxna hundar. 

Det finns många olika preparat att receptfritt köpa på apotek som tar inälvsmask. 

Vaccinering 
Undvik att vaccinera dräktiga tikar. Undantaget är om din tik ska vaccineras mot herpesvirus. Då ges vaccinet dagarna kring parning samt omvaccination omkring 10 dagar innan valpning. Herpesvaccinering är inget som ska göras rutinmässigt utan det ska finnas misstanke till att det finns problem hos uppfödaren som är orsakat av detta virus. Viruset är en ”nos-mot-nos”-smitta, inte en parningssmitta. Symtomen är att tikar inte blir dräktiga, de kan abortera eller föda svaga valpar som dör kort efter födseln.

Dräktighetskontroll
Med försiktighet kan fosterblåsor palperas av veterinär efter tre veckors dräktighet. Mest vedertaget är nog dräktighetskontroll med hjälp av ultraljud. Det kan vara svårt att avgöra exakt antal foster men man kan ge vägledning om det blir en liten eller stor kull.

Det finns uppfödare som önskar röntga sin tik i slutet av dräktigheten för att veta hur många valpar tiken bär på. Skälet är att veta när valpningen är avklarad. Fostrens skelett är då förkalkade och man räknar enklast antalet skallar. 

Dags att valpa
Det finns bra litteratur kring valpning, men har man aldrig varit med så kan det vara tryggt att ha tillgång till en uppfödare i närheten. Den veterinär som ska få förmånen att så småningom besikta din valpkull kan vidtalas för möjligheten att kunna ringas för konsultation om man blir orolig att något avviker.

Tempen sjunker innan valpning, ofta under 37 grader. Gör därför gärna regelbunden kontroll, 3-4 gånger under dygnet från dygn 62.

Dagarna innan valpning kan tiken läcka fostervatten som mest liknar vatten. Gröna flytningar innan valpning är dock ett varningstecken och veterinär bör konsulteras.

Lång period med flåsningar och bäddande då värkarbetet kommer igång och fostervägar mjukas upp innan själva utdrivningsfasen börjar är normalt. Det kan pågå allt ifrån några timmar till flera dygn. 

Om fostervattnet har gått, en ballongliknande blåsa innehållande klar vätska brister, så brukar första valpen komma inom 4 timmar.

Självklart ska valpningen ske i lugn och ro. Det är inget skådespel för hela familjen eller andra vänner och bekanta. Valprummet ska vara iordninggjort i god tid. Ha gärna cellstoff eller hushållspapper inom räckhåll. Många rena frottéhanddukar kan behövas för tiken att ligga på men även för att torka valparna parallellt med tikens slickningar. Att tiken slickar valparna är något som stimulerar både värkarbetet och valparnas andning. Om valpen verkar rosslig i andningsvägarna, ha gärna en sugpipett tillgänglig. Det gamla sättet att ”slunga och skaka valpar” ska inte tillämpas.

Tillsammans med varje valp hör också en moderkaka. Den sammanhålls med navelsträngen. Tiken vill gärna bita av navelsträngen och äta upp moderkakan. Du kan hjälpa genom att klippa navelsträngen med en ren sax eller med rena naglar försiktigt ta av den sega strängen. Det blöder mer när man använder sax. Vildhunden har endast moderkakor som näring de första dygnen efter valpning. Om du låter din tik äta flera moderkakor så får du vara återhållsam med foder de närmaste dygnen. Hon får annars diarré.

Tiden mellan valparna variera och en väldigt utdragen förlossning är inte önskvärd. En kull på 7-8 valpar har många gånger fötts fram på fem timmar men variationer finns. Anteckna vilka tider valparna kommer vilket är en bra information till dig men också till veterinär om du behöver ringa. En energikick till en trött valptik kan vara honung med äggula.

Vad är onormalt? 
Kontakta din veterinär 

  • om dräktighetstiden överstiger 65 dygn
  • om tiken har gröna flytningar innan valpningen startat
  • tiken har fött någon/några valpar och fyra timmar har passerat utan att nästa har kommit
  • kraftiga krystvärkar 20-30 minuter som inte resulterar i någon valp

Vad händer hos veterinären?
Hos veterinären informerar du om vad som hänt. Klockangivelser är viktiga. Tiken undersöks och ofta tas en röntgenbild för bedömning av antal kvarvarande foster. Kanske kan ett felläge påvisas och då förbereds för ett kejsarsnitt. I de fall tiken mer tappat kraft och verkar ha ett svagt värkarbete så ges kompletterande dropp för att stimulera krystningarna. De valpar som har fötts hemma ska tas med. De behöver mammans värme och mjölk.           

Foto: Lena Widebeck