Sveland Smådjursförsäkring

Sveland Smådjur är vår försäkring för de minsta sällskapsdjuren. Försäkringen ger ett bra skydd för såväl sjukdomar som olycksfall. Du kan välja mellan 10 000 och 20 000 kr i veterinärvård.

Försäkringen kan tecknas för kaninen, marsvinet, hamstern, chinchillan, råttan, degun, flygpungekorren eller gerbilen. Sveland Smådjur kan tecknas från det att djuret är fyra veckor och livet ut.

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar både sjukdomar och olycksfall. Djurets första kejsarsnitt kan ersättas och även undersökning med MR, CT och scintigrafi efter godkännande från vår skadeavdelning.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om ditt sällskapsdjur blir sjukt eller skadat. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår smådjursförsäkring för kanin, hamster, marsvin, chinchilla, råtta, degu, flygpungekorre och gerbil

Ersätter veterinärvård vid sjukdomar och olycksfall

Låg fast självrisk


Viktig information