Vårt hållbarhetsarbete

Genom socialt ansvar, minskad miljöpåverkan och att våra finansiella placeringar bidrar till ett hållbart samhälle, strävar Sveland mot att bli Sveriges bästa försäkringsbolag för hållbart djurägande. Så här arbetar vi med dessa fyra viktiga delar i vårt hållbarhetsarbete, mer konkret.

Hållbart djurägande

Hållbart djurägande betyder ett sunt risktänkande hos kunderna och att deras djur kan leva tryggt och må bra genom hela livet. Sveland ger råd och utbildar djurägare genom artiklar, föreläsningar och webinar. Vi premierar djurägare som håller sina djur friska, har ett sunt risktänk, förebygger skador och lever hållbart med sina djur.

Miljömässig hållbarhet

Vi ser hela tiden över hur vi kan minska vårt och våra försäkringsprodukters klimatfotavtryck, bland annat genom att minska pappersanvändningen och resa klimatsmart med tåg. Vi ersätter bensin- och dieselbilar inom bolaget med el- eller hybridbilar och fokuserar på hållbarhet vid inköp, genom att i stor utsträckning välja miljömärkta varor.

Social hållbarhet

Sveland arbetar med social hållbarhet på många olika sätt och vi arbetar utifrån de tio principerna i FN Global Compact.

Internt arbetar vi aktivt för god personalpolitik och korrekt hantering av försäkringsärenden för att motverka jävsituationer och korruption. Att lyfta hållbarhetsfrågor med alla våra leverantörer och samarbetspartners är självklart för oss.

Vi vill också bidra till samhället på ett bredare plan, till exempel genom vårt långvariga samarbete med den ideella föreningen VooV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta).

Ekonomisk hållbarhet

Svelands bolagsform är långsiktig och hållbar då vi ägs av våra kunder. Sund riskbedömning, god riskhantering och hållbar lönsamhet med kunden i fokus är en viktig grund i Svelands verksamhet.

Vi investerar vårt kapital så att det ger en trygg avkastning samtidigt som det bidrar till samhällsomställningen. Till exempel investerar vi inte i oljeutvinning, klusterbomber eller pornografi.

Som kund hos Sveland Djurförsäkringar är man delägare i Sveriges enda kundägda djurförsäkringsbolag. Ingen vinst plockas ut ur bolaget. Det betyder att inga aktieägare tjänar pengar på Svelands försäkringar, vinsten används för att hålla de gemensamma kostnaderna nere.