Vårt hållbarhetsarbete

Svelands vision är att vara Sveriges bästa försäkringsbolag för hållbart djurägande. För att nå dit har vi bestämt att hållbarhet ska gå som en röd tråd genom hela företaget. Vi har jobbat med hållbarhet sedan en lång tid tillbaka men nu tar vi ett helhetsgrepp.

Så här ser vårt hållbarhetsarbete ut:

Främjar hållbart djurägande
Vi ger råd till våra kunder kring hur de kan leva hållbart med sina djur. Hållbart djurägande betyder sunt risktänk bland kunderna och friska djur som lever länge.

Socialt ansvar
Vi tar socialt ansvar genom god personalpolitik, samhällsengagemang och korrekt hantering av försäkringsärenden för att motverka jävsituationer och korruption.

Minskar vår miljöpåverkan
Vi ser över hur vi kan bidra till att minska vår miljöpåver­kan, bland annat genom att minska pappersanvändningen och resa klimatsmart med tåg.

Trygga investeringar
Vi investerar vårt kapital så att det ger en trygg avkastning samtidigt som det bidrar till samhällsomställningen. Till exempel investerar vi inte i olja.

Byter ut bensin- och dieselbilar
Vi ersätter bensin- och dieselbilar inom bolaget med el- eller hybridbilar.

Fokus på hållbarhet vid inköp
Vi fokuserar på hållbarhet vid inköp, genom att i stor utsträckning välja miljömärkta varor.


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00