Hållbarhet

Svelands vision är att vara Sveriges bästa försäkringsbolag för hållbart djurägande. För att nå dit har vi beslutat att hållbarhet ska gå som en röd tråd genom hela företaget. Genom socialt ansvar, minskad miljöpåverkan och att våra finansiella placeringar bidrar till ett hållbart samhälle, strävar Sveland mot att bli det mest hållbara djurförsäkringsbolaget.

För djurens bästa i 112 år
När ett antal bönder år 1911 gick samman och bildade det gemensamt ägda försäkringsbolaget Sveland så stod hållbarhet inte på agendan. Däremot var hållbart djurägande redan då en självklarhet.

Att ta väl hand om sina djur för att ge dem ett långt och hållbart liv – och att dela riskerna för skador och sjukdomar i ett samägt bolag – var lika framsynt då som det är modernt i dag.

Med gemenskap, engagemang och expertis
Vår vision är att vara Sveriges bästa försäkringsbolag för hållbart djurägande. Visionen ska uppnås genom att utgå från organisationens ledord; gemenskap, engagemang och expertis. Likt du som kund, är flertalet medarbetare själva engagerade djurägare som vill kunna glädjas över mångåriga relationer till friska och hälsosamma djur. Det är där hållbart djurägande kommer in: det handlar om expertkunskap om att förebygga skador och undvika sjukdomar.

Den bästa djurförsäkringen är den som inte behöver användas. Men om olyckan är framme så ska du känna dig trygg i att din försäkring ger möjlighet till relevant behandling.

Vi äger – Sveland är Sveriges enda kundägda, renodlade djurförsäkringsbolag
När du försäkrar dina djur hos Sveland Djurförsäkringar blir du delägare i Sveriges enda kundägda djurförsäkringsbolag. Ingen vinst plockas ut ur bolaget. Det betyder att inga aktieägare tjänar pengar på ditt djurs försäkring, vinsten används för att hålla våra gemensamma kostnader nere. Vinsten går också, bland annat via vår stiftelse, tillbaka till olika satsningar med hållbart djurägande i fokus. Du som kund och ägare har också möjlighet att påverka Svelands utveckling genom att engagera dig i vår fullmäktige.

Läs mer här: Tillsammans är vi Sveland!

Det hållbara försäkringsbolaget
Nu tar vi sikte på framtiden. Hållbarhet innebär att vi vill att både djur och människor ska kunna leva på vår planet. Därför måste vi minska vår resursförbrukning och arbeta smartare och mer medvetet.

Genom socialt ansvar, minskad miljöpåverkan och att våra finansiella placeringar bidrar till ett hållbart samhälle, strävar Sveland mot att bli det mest hållbara djurförsäkringsbolaget.

Här kan du se en kort film om vårt hållbarhetsarbete!

Klicka dig vidare nedan för att läsa intressanta artiklar på temat.


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00