Anmäl skada

Om ditt djur har besökt veterinären eller avlidit kan du skicka in en skadeanmälan till oss för att ansöka om ersättning.

Skadeanmälan gör du genom att fylla i formuläret nedan. 

Komplettering till tidigare inskickad skadeanmälan görs genom att fylla i en ny skadeanmälan.

Vid livskadeanmälan, trafikskadeanmälan eller skadeanmälan dolda fel för uppfödare krävs ifylld blankett. Blanketter för detta hittar du i de grå fälten längre ner på denna sida.

För att fylla i blanketterna krävs att du har gratisprogrammet Adobe Reader installerat på din dator. Du kan ladda ner programmet här.

Skadeanmälan


Viktigt!
Var noggrann med att fotografier av dokument är läsbara och tydliga.

  • Kontrollera så att djurets namn syns på kvitton och underlag. Kvitton/fakturor du bifogar till ditt underlag ska komma från kliniken. Notera att kvitton/fakturor från till exempel Klarna eller liknande betalningsmetoder inte innehåller alla uppgifter vi behöver för att kunna hantera din ansökan.

  • Kostnader, diagnos och besöksdatum ska tydligt framgå på kostnadsspecifikationen från veterinären.
  • Har djuret en medicinförsäkring ska receptspecifikationen från apoteket på den receptbelagda medicinen, eller bild på medicinförpackningens etikett bifogas i skadeanmälan. Uppgifter som måste finnas med är djurets namn, vilket läkemedel det avser, inköpsdatum och kostnad.

  • Om djuret har en rehabiliteringsförsäkring och ska rehabiliteras ska veterinärens remiss samt kostnadsspecifikationen (kvittot) bifogas med skadeanmälan.

  • Kontrollera att du har angett rätt kontonummer. De flesta kontonummer innehåller max 10 siffror. Clearingnummer innehåller oftast 4 siffror, men hos vissa banker innehåller de 5 siffror. Tänk på att det är försäkringstagarens kontouppgifter som ska fyllas i.
  • Det lilla babs-kvittot behöver inte vara med.

Skicka bara fakturan, ej babs-kvittot

Veterinärvård

Om ditt djur har besökt veterinären kan du skicka in en skadeanmälan till oss för att ansöka om ersättning.

Vill du inte göra det via Mina sidor eller via formuläret ovan, behöver du fylla i blanketten ”Skadeanmälan veterinärvård” och skicka in till oss. Adressuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Livförsäkring användbarhet/dödsfall/delersättning

Om ditt djur har en livförsäkring och avlivats hos veterinär ska både du och veterinären fylla i blanketten "Livskadeanmälan".

Har djuret avlidit utan kontakt med veterinär behöver du beskriva dödsfallet och två ojäviga personer ska intyga händelsen på blanketten "Livskadeanmälan".

Om ditt djur inte har en livförsäkring behöver du bara kontakta oss på 046-276 92 00 eller djur@sveland.se och berätta att djuret är avlidet så vi kan hjälpa dig att avsluta försäkringen.

Vid plötsligt dödsfall utan att du besökt veterinären kan vi eventuellt begära obduktion.

Personolycksfall

Genom vårt samarbete med Euro Accident erbjuder vi försäkringarna Personolycksfall Häst (Horse) och Personolycksfall Hund (Hound).

Via länkarna nedan kan du som tecknat någon av dessa försäkringar, anmäla ett olycksfall med personskadaDu behöver kunna signera med BankID för att anmäla skada via formulären.

Skadeanmälan Personolycksfall Häst

Skadeanmälan Personolycksfall Hund

Har du inte BankID? Då behöver du fylla i blanketten ”Skadeanmälan Personolycksfall Häst” eller ”Skadeanmälan Personolycksfall Hund” och skicka in till Euro Accident.

Med anledning av GDPR får vi inte uppmana till att skicka in känsliga personuppgifter till oss via e-post.

Det finns alltid en risk att obehöriga kan komma åt uppgifterna. En skadeanmälan innehåller alltid känsliga personuppgifter.

Enligt ovan har vi i dagsläget inte möjlighet att ta emot och/eller vidarebefordra anmälan för personolycksfall (Horse/Hound) digitalt, utan hänvisar till att skicka in underlag till Euro Accident via brev till nedanstående postadress.

Euro Accident Livförsäkring AB
Skador Grupp
Bäckgatan 16
352 31 Växjö

Vid trafikolycka

Följ instruktionerna för Veterinärvård och/eller Dödsfall och komplettera med blanketten Trafikskadeanmälan. Är föraren okänd ska polisanmälan göras och polisens minnesanteckning ska bifogas med anmälan. Vid tågolycka ska istället Trafikverkets körjournal bifogas.

För uppfödare

Här hittar du som uppfödare blanketter gällande uppfödarförsäkringar. 

Hälsodeklaration

Ibland behöver vi ytterligare upplysningar om ett djurs hälsa och begär därför in en hälsodeklaration. Detta kan ske direkt i samband med att du tecknar försäkringen (Hälsodeklaration vid ansökan om försäkring) eller vid en senare tidpunkt för att vi exempelvis ska kunna göra en ny bedömning gällande en reservation eller begränsning som påförts försäkringen (Hälsodeklaration för omprövning av reservation).

En hälsodeklaration är ett antal frågor kring ditt djurs hälsa, tidigare skador eller eventuella sjukdomar djuret behandlats för. Svaren i hälsodeklarationen hjälper oss på Sveland att göra en korrekt och rättvis riskbedömning gällande ditt djur.

Om vi begärt en hälsodeklaration kan du hämta filen här, fylla i den och skicka in den till oss. Har du frågor? Ring oss på 046-276 92 00 eller chatta med oss här på hemsidan. 

Fullmakt utlämning av information

Det är inget problem för köparen att ta över skyddet av ditt djurs försäkring vid ett ägarbyte. Om du vill att djuret ska ha kvar skyddet av den tidigare försäkringen vid en nyteckning på den nya ägaren, behöver du som säljare lämna en fullmakt till oss.

Du kan lämna fullmakt via vår chatt, där du kan identifiera dig med BankID. Du kan också använda dig av en blankett som du hittar här bredvid.

Information som du måste lämna till oss är vilket försäkringsnummer det gäller, vem som ska få information om din försäkring (namn, adress, postnummer och personnummer) samt vilken typ av information du vill ge ut (försäkringens innehåll, premieinbetalningar, skadehistorik och om det finns några undantag (reservationer).

Efter att fullmakten kommit in kan köparen kontakta vår kundservice på 046-276 92 00 eller ett av våra försäkringsombud. Hen behöver då ha försäkringsnumret tillgängligt så att vi kan se försäkringen.

En av våra försäkringsrådgivare kommer att gå igenom den befintliga försäkringen och i samband med nyteckningen göra eventuella ändringar enligt den nya ägarens önskemål.

Försäkringen avslutas därefter och vi betalar ut premien för den resterande försäkringsperioden till dig som säljare.

Om köparen inte vill ta över skyddet av försäkringen, avslutar vi försäkringen från det datum djuret flyttat.  

Om du inte får en bekräftelse via e-post kan den ha hamnat bland skräpposten eller fastnat i ett spam-filter. Vi uppskattar om du inte skickar in din skadeanmälan flera gånger.

Skadeanmälan via post
Du kan även skicka in din skadeanmälan till oss via post. Vi är tacksamma om du inte använder häftklammer på dina papper. Följ samma instruktioner som ovan och se till att alla uppgifter som ska anges i det digitala formuläret finns med. Observera att skadeanmälan via post har längre handläggningstid.

Adressen är:
Sveland Djurförsäkringar
Box 199
221 00 Lund

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Vanliga frågor & svar