Anmäl skada

Om ditt djur har besökt veterinären eller avlidit ska du skicka in en skadeanmälan till oss så att du kan ansöka om ersättning för dina kostnader eller liversättning.

Så här gör du:
1. Fyll i uppgifterna i formuläret nedan.

2. Ladda upp bild på faktura/kvitto/kostnadsspecifikation och eventuellt andra nödvändiga dokument.

3. Skicka in.

OBS! Vid livskadeanmälan, trafikskadeanmälan eller skadeanmälan dolda fel för uppfödare krävs ifylld blankett. Blanketter för detta hittar du längre ner på sidan.

För att fylla i blanketterna krävs att du har gratisprogrammet Adobe Reader installerat på din dator. Du kan ladda ner programmet här.

Direktreglering
Tack vare vår direktreglering slipper du ligga ute med pengar i väntan på veterinärvårdsersättningen. Direktreglering innebär att veterinären kontaktar oss för att få skadan reglerad innan du lämnar kliniken. Läs mer om direktreglering här.

Skadeanmälan


Viktigt!
Var noggrann med att fotografier av dokument är läsbara och tydliga.

  • Kontrollera så att djurets namn syns på kvitton och underlag. Kvitton/fakturor du bifogar till ditt underlag ska komma från kliniken. Notera att kvitton/fakturor från till exempel Klarna eller liknande betalningsmetoder inte innehåller alla uppgifter vi behöver för att kunna hantera din ansökan.

  • Kostnader, diagnos och besöksdatum ska tydligt framgå på kostnadsspecifikationen från veterinären.
  • Har djuret en medicinförsäkring ska receptspecifikationen från apoteket på den receptbelagda medicinen, eller bild på medicinförpackningens etikett bifogas i skadeanmälan. Uppgifter som måste finnas med är djurets namn, vilket läkemedel det avser, inköpsdatum och kostnad.

  • Kontrollera att du har angett rätt kontonummer. De flesta kontonummer innehåller max 10 siffror. Tänk på att det är försäkringstagarens kontouppgifter som ska fyllas i!
  • Det lilla babs-kvittot behöver inte vara med.

Skicka bara fakturan, ej babs-kvittot

Veterinärbesök

Om ditt djur har besökt veterinären ska du skicka in kostnadsspecifikationen (kvittot) från din veterinär.

Rehabilitering

Om djuret har en rehabiliteringsförsäkring och ska rehabiliteras ska veterinärens remiss samt kostnadsspecifikationen bifogas med skadeanmälan.

Medicin

Har djuret en medicinförsäkring ska receptspecifikationen från apoteket på den receptbelagda medicinen, eller bild på medicinförpackningens etikett bifogas i skadeanmälan. Uppgifter som måste finnas med är djurets namn, vilket läkemedel det avser, inköpsdatum och kostnad.

Avlivning/dödsfall

Om ditt djur har en livförsäkring och avlivats hos veterinär ska både du och veterinären fylla i blanketten "Livskadeanmälan".

Har djuret avlidit utan kontakt med veterinär behöver du beskriva dödsfallet och två ojäviga personer ska intyga händelsen på blanketten "Livskadeanmälan".

Om ditt djur inte har en livförsäkring behöver du bara kontakta oss på 046-276 92 00 eller djur@sveland.se och berätta att djuret är avlidet så vi kan hjälpa dig att avsluta försäkringen.

Vid plötsligt dödsfall utan att du besökt veterinären kan vi eventuellt begära obduktion.

Vid trafikolycka

Följ instruktionerna för Veterinärvård och/eller Avlivning/dödsfall och komplettera med blanketten Trafikskadeanmälan. Är föraren okänd ska polisanmälan göras och polisens minnesanteckning ska bifogas med anmälan. Vid tågolycka ska istället Trafikverkets körjournal bifogas.

För uppfödare

Här hittar du som uppfödare blanketter gällande uppfödarförsäkringar. 

Hälsodeklaration

Ibland behöver vi ytterligare upplysningar om ett djurs hälsa och begär därför in en hälsodeklaration. Detta kan ske direkt i samband med att du tecknar försäkringen eller vid en senare tidpunkt för att vi exempelvis ska kunna göra en ny bedömning gällande en reservation eller begränsning som påförts försäkringen. En hälsodeklaration är ett antal frågor kring ditt djurs hälsa, tidigare skador eller eventuella sjukdomar djuret behandlats för. Svaren i hälsodeklarationen hjälper oss på Sveland att göra en korrekt och rättvis riskbedömning gällande ditt djur.

Om vi begärt en hälsodeklaration kan du hämta filen här, fylla i den och skicka in den till oss. Har du frågor eller behöver hjälp går det bra att ringa oss på 046-276 92 00 eller chatta med oss här på hemsidan.

Om du inte får en bekräftelse via e-post kan den ha hamnat bland skräpposten eller fastnat i ett spam-filter. Vi uppskattar om du inte skickar in din skadeanmälan flera gånger.

Skadeanmälan via post
Du kan även skicka in din skadeanmälan till oss via post. Vi är tacksamma om du inte använder häftklammer på dina papper. Följ samma instruktioner som ovan och se till att alla uppgifter som ska anges i det digitala formuläret finns med. Observera att skadeanmälan via post har längre handläggningstid.

Adressen är:
Sveland Djurförsäkringar
Box 199
221 00 Lund

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Vanliga frågor & svar