Sveland stolt deltagare i UN Global Compact

Sveland Djurförsäkringar är en del av FN-organisationen UN Global Compact som arbetar för en hållbar framtid.
– Detta är en signal till våra kunder och anställda att vi tar hållbarhetsfrågor på allvar, säger Christine Ehrlander, hållbarhetschef på Sveland.

UN Global Compacts syfte är att få hela världen att arbeta tillsammans för att nå de 17 globala målen för hållbar utveckling som utgör grunden i den så kallade Agenda 2030. Huvudsyftet är att eliminera extrem fattigdom, bekämpa orättvisa och skydda planeten.

Organisationen arbetar utifrån tio principer som berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption (se nedan).

Årliga rapporter till FN
Som deltagare förbinder sig Sveland att arbeta utifrån de tio principerna. Varje år ska vi rapportera till FN hur vårt arbete fortlöper och utvecklas.

– De här principerna har vi arbetat utifrån redan tidigare men genom att vi årligen ska rapportera till FN så blir det verkligen ett statement att vi tycker detta är viktigt. Vi kan inte bara säga att vi arbetar med hållbarhet, vi måste visa det också, säger Christine Ehrlander.

En uppmaning till andra företag
När vi på Sveland är tydliga med var vi står, blir det också lättare för oss att ställa krav på partners och leverantörer anser Christine Ehrlander. Indirekt blir det även en uppmaning till andra företag och organisationer att ansöka om deltagande.

– Desto fler som blir delaktiga desto större blir gemenskapen och då blir det lättare att pusha fler företag att börja arbeta med dessa frågor och gå med. Inte bara i Sverige utan även på ett globalt plan, säger hon.

UN Global Compact har runt 10 000 verksamheter världen över anslutna till sig. Fler än 350 svenska företag och organisationer är deltagare i organisationen genom det svenska nätverket Global Compact Network Sweden.

De tio principerna:

Mänskliga rättigheter

  • Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
  • Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

  • Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
  • Eliminera alla former av tvångsarbete
  • Avskaffa barnarbete 
  • Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

  • Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
  • Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
  • Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption

  • Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00