Sveland Smådjur

10 000 eller 20 000 kr i veterinärvårdsersättning

Ersätter veterinärvård vid sjukdomar och olycksfall

Låg fast självrisk

Sveland Fågel

10 000 eller 20 000 kr i veterinärvårdsersättning

Ersätter veterinärvård vid sjukdomar och olycksfall

Livförsäkring för papegojor kan tecknas

Sveland Minigris

10 000 eller 20 000 kr i veterinärvårdsersättning

Ersätter veterinärvård vid sjukdomar och olycksfall

Låg fast självrisk