Sveland stöttar VOOV – för ett mer socialt hållbart samhälle

Sveland är stolt huvudsponsor åt VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta), som erbjuder tillfälliga jourhem åt husdjur för att underlätta för våldsutsatta människor att ta sig till skyddade boenden. Vi har pratat med Patrik Ernby och Gabriella Klintestam från VOOV om hur detta leder samarbete till ett mer socialt hållbart samhälle.

Läs mer om Svelands samarbete med VOOV här.

Sponsorernas betydelse för verksamheten
Patrik Ernby, ordförande för Riksförbundet VOOV, berättar att sponsorerna betyder mycket för verksamheten.

VOOV är i stort behov av ekonomisk sponsring för att kunna förse jourdjuren med nödvändigheter. Många av de sökande är ekonomiskt utsatta och Patrik Ernby menar att en sådan sak som att djuret får en försäkring, kan ge en våldsutsatt person trygghet i att djuret kommer få det bra i ett jourhem.

– Förfrågningarna om att jourhemsplacera djur har ökat den senaste tiden. Det kan bero på att fler ser möjligheter att kunna gå vidare.

Gabriella Klintestam, ordförare för lokalföreningen VOOV Malmö/Skåne håller med om att sponsorerna har en viktig bidragande roll i att göra verksamheten möjlig.

– Det har hjälpt oss att få i gång en ekonomiskt hållbar förening. Utan sponsorer hade vi inte kunnat ta emot så många djur som vi gör idag, och vi hade inte gått runt ekonomiskt.

Vad krävs för att bli jourhem?
Man måste kunna veta hur man hanterar ett djur som varit med om trauman och bo på ett sätt som är lämpligt för jourdjuret.

Varje jourhem kontrolleras noga av föreningen. Den som ansöker om att vara jourhem skickar in utdrag ur brottsregistret. Har man exempelvis en dom enligt djurskyddslagen kan man inte bli jourhem. Det ifrågasätts också allvarligt om man gjort sig skyldig till något annat brott.

Om jourhemmet stämmer överens med kravställningarna skriver man på ett tystnadslöfte. Man får inte vara offentlig med att man är en VOOV-aktör på exempelvis sociala medier. Detta är för att skydda såväl djuret som den våldsutsatta.

– Man vet aldrig vem som känner vem. Det finns ibland våldsutövare som letar efter djuret efter att det är placerat, berättar Gabriella Klintestam.

Hur kan man bidra?
VOOV:s hemsida finns information om hur man sponsrar, ger en gåva, ett gåvogram eller handlar via sponsorhuset. Där finns också ytterligare information om hur man kan engagera sig i föreningen. Det är viktigt för lokalföreningar att få in betalande medlemmar.

– Om man vill kan man välja att engagera sig i föreningen eller så kan man vara tyst medlem. Vi har aktiva medlemmar som är med när vi hämtar och lämnar djur. Det kan vara att bara finnas till hands i bilen, man måste inte vara den som kör. Man kan lämna och hämta foder, vara med i arbetsgrupper eller möten… Man kan alltid bidra på något sätt, säger Gabriella Klintenstam.

Ett samhälle med mindre våld är ett mer socialt hållbart samhälle
Svelands samarbete med VOOV är en del av ett socialt hållbarhetsarbete. Genom att lyfta problemet till ytan hoppas VOOV kunna skapa mer förståelse för ett annars tabubelagt ämne; varför vissa ibland väljer att stanna i ett våldsamt förhållande.

– Ett samhälle med mindre våld är ett mer socialt hållbart samhälle. Hela VOOV:s vision är att ingen ska behöva leva med våld. Så ser det tyvärr inte ut, men om vi kan vara en del av att minska det så känner vi att vi gör skillnad, säger Patrik Ernby.

Vill du engagera dig i VOOV, skänka en gåva eller lära dig mer om deras verksamhet? Läs mer på VOOV:s hemsida, eller hos oss på Sveland.

Sveland är sedan 2018 stolt huvudsponsor till VOOV och deras ideella arbete för ett mer socialt hållbart samhälle. Varje år bidrar Sveland med gratis försäkringar för de djur som placeras via organisationen samt med ytterligare 50 000 kronor för veterinärvårdskostnader som inte kan ersättas med hjälp av försäkringen. 

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00