Sveland stöttar VOOV – för ett mer socialt hållbart samhälle

Många skyddade boenden i Sverige tillåter inte husdjur, vilket leder till att många våldsutsatta människor väljer att stanna kvar i en skadlig relation för att skydda sina djur. Därför arbetar VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) med att erbjuda tillfälliga jourhem för husdjur och därmed underlätta för våldsutsatta människor att bryta relationen och ta sig till skyddade boenden. Men hur leder detta samarbete till ett mer socialt hållbart samhälle? Vi har pratat med Patrik Ernby och Gabriella Klintestam från VOOV.

Läs gärna vår tidigare artikel om VOOV för ytterligare information om organisationen.

Sveland är sedan 2018 stolt huvudsponsor till VOOV och deras ideella arbete för ett mer socialt hållbart samhälle. Varje år bidrar Sveland med gratis försäkringar för de djur som placeras via organisationen samt med ytterligare 50 000 kronor för veterinärvårdskostnader som inte kan ersättas med hjälp av försäkringen. 

Sponsorernas betydelse för verksamheten

Patrik Ernby, ordförande för Riksförbundet VOOV, berättar att sponsorerna betyder mycket för verksamheten.

– Sponsorerna är viktiga för att vi ska kunna driva verksamheten. När vi fick avtal med Sveland blev saker väldigt mycket enklare. I och med att det finns försäkringar för hund, katt, häst och smådjur så finns det väldigt mycket som vi kan använda oss av genom det här avtalet.

Gabriella Klintestam, ordförare för lokalföreningen VOOV Malmö/Skåne håller med om att sponsorerna har en viktig bidragande roll i att göra verksamheten möjlig.

– Sponsorerna har varit viktiga på det sättet att vi har kunnat få i gång en ekonomiskt hållbar förening. Hade vi inte haft dem så hade vi inte kunnat ta emot så många djur som vi gör idag, och vi hade inte gått runt ekonomiskt.

En del av de som ansöker om att få sitt djur placerat i jourhem är ekonomiskt utsatta, vilket gör att VOOV är i stort behov av ekonomisk sponsring för att kunna förse djuren med nödvändigheter. Patrik Ernby menar att exempelvis slippa betala för försäkring kan göra att en våldsutsatt person vågar ta steget att lämna relationen och ta djuret till ett jourhem.

– Svelands bidrag till VOOV gör att fler tar mod till sig att kontakta oss. Vi var drivande gällande vårt samarbete, eftersom vi såg att det kunde underlätta för de våldsutsatta. Förfrågningarna om att jourhemsplacera djur har ökat den senaste tiden. Det kan såklart bero på att problemet har ökat, men kan också handla om att fler ser möjligheter att kunna gå vidare, berättar han.

Hur jourhem fungerar och vad som krävs för att bli jourhem

VOOV:s ambition är att de jourhemsplacerade djuren ska bo i jourhem under en begränsad tid och få vård, omtanke och trygghet medan deras ägare lever på skyddat boende, för att sedan kunna återförenas igen.

För att bli antagen som jourhem hos VOOV behöver man uppfylla vissa krav. Man ska kunna ta hand om och veta hur man hanterar ett djur som varit med om trauman. Man ska ha den praktiska möjligheten gällande boende, det ska vara drägliga förhållanden för djuret. Varje jourhem kontrolleras och måste även skicka in utdrag ur brottsregistret. Har man exempelvis en dom enligt djurskyddslagen ska man inte kunna tas upp som jourhem. Det ifrågasätts också allvarligt om man gjort sig skyldig till något annat som strider mot lagen.

Om jourhemmet stämmer överens med kravställningarna skriver man på ett tystnadslöfte.

– Man får inte vara offentlig med att man är en VOOVaktör på exempelvis sociala medier. Detta är för att skydda såväl djuret som den våldsutsatta, berättar Patrik Ernby.

– Man kan till exempel säga att man passar en kollegas katt i stället för att berätta att man är jourhem åt VOOV. Och man ska aldrig lägga upp något på sociala medier som visar djuret, man vet aldrig vem som känner vem. Det finns ibland våldsutövare som letar efter djuret efter att det är placerat, berättar Gabriella Klintestam.

Hon berättar om den kärlek det ger att få vara en trygghet för ett våldsutsatt djur och hur uppskattade jourhemmen är.

– När djuren återvänder till sina ägare är det som att de har varit på spa. De har blivit bortskämda och får ofta med sig gåvor och leksaker de fått från sina jourhem. Jourhemmen är det viktigaste, har vi inga jourhem har vi ingen verksamhet.

Vad man kan göra för att bidra

Alla har inte möjlighet att agera jourhem, men det finns flera andra sätt att bidra på. På VOOV:s hemsida finns information om hur man sponsrar, ger en gåva, ett gåvogram eller handla via sponsorhuset. Där finns också ytterligare information om hur man kan engagera sig i föreningen. Gabriella Klinstestam berättar att det betyder väldigt mycket för lokalföreningar att få in betalande medlemmar, främst i de lokalföreningar som inte har stora samarbetspartners som donerar.

– Om man vill kan man välja att engagera sig i föreningen eller så kan man vara tyst medlem. Vi har aktiva medlemmar som är med när vi hämtar och lämnar djur. Det kan vara att bara finnas till hands i bilen, man måste inte vara den som kör. Man kan lämna och hämta foder, vara med i arbetsgrupper eller möten… Man kan alltid bidra på något sätt, säger hon.

Ett samhälle med mindre våld är ett mer socialt hållbart samhälle

Svelands samarbete med VOOV är en del av ett socialt hållbarhetsarbete. Men vad innebär det i praktiken? Gabriella Klintestam berättar att VOOV:s arbete fyller en lucka i samhället som ger våldsutsatta människor en hjälpande hand att komma vidare.

– Vi lyfter det här problemet till ytan, informerar och visar att det finns någon som kan hjälpa till och att detta är ett samhällsproblem. Det ger en större gemenskap, om vi kan få förståelse för ett annars tabubelagt ämne; varför vissa ibland väljer att stanna i ett våldsamt förhållande.

Patrik Ernby tillägger:

– Genom att bryta en våldsam relation, så bryter man också möjligheten att utöva våld. Ett samhälle med mindre våld är ett mer socialt hållbart samhälle. Hela VOOV:s vision är att ingen ska behöva leva med våld. Så ser det tyvärr inte ut, men om vi kan vara en del av att minska det så känner vi att vi gör skillnad.

Vill du engagera dig i VOOV, skänka en gåva eller lära dig mer om deras verksamhet? Läs mer på VOOV:s hemsida, eller hos oss på Sveland.

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00