Stall Adam – en verksamhet med hållbarhet i fokus

På Helena Richardssons gård i Tuve, strax norr om Göteborg, har under åren vuxit fram en verksam­het som i dag har flera ben att stå på. Med ett fokus på hållbarhet både när det gäller miljö och hästar bedrivs här ridskola, inackorderingsstall och grön rehab.

Stallet hos Stall Adam är stort. Här finns 31 boxar där merparten bebos av verksamhetens lektionshästar. Dessutom finns cirka tio inackorderingar. En bit bort har hästarna sin semesterort – ett lösdriftsstall där lektions­hästarna får pusta ut i perioder för att orka med livet som lektionshästar länge.

– Det blir som ett kretslopp med lösdriften. Där får lek­tionshästarna vila i tre månader någon gång under året. Det kan bli närsomhelst, vi går på hur hästarna mår och inte efter tid på året, säger Helena.

Ridskolan har bara uppehåll en månad mitt på sommaren och då arrangeras uteritter. För Helena är det viktigt att hästarna som går i verksamheten gillar jobbet.

– Har jag en häst som inte trivs så säljer jag den vidare till någon som erbjuder ett liv som passar just den hästen. Det är också en del av kretsloppet att ge hästarna ett långt och hållbart liv, säger hon.

Förutom att se varje häst som individ har Helena och gårdens personal ett tätt samarbete med hovslagare, massör, veterinär och självklart också med ridskolans in­struktörer som möter hästarna varje dag.

Kallstall med högt i tak
Det är många kuggar som får verksamheten att snurra. Stallbyggnaden har helmurade väggar så hästarna har ingen direkt kontakt med varandra. Det är ett kallstall med högt i tak och bra luft vilket har gjort att man under de 17 år stallet funnits inte har haft några hosthästar eller drabbats av smitta som till exempel kvarka.

Chalmers Tekniska Högskola genomförde en mätning i boxarna för några år sedan för att mäta partikelförekom­sten och den var långt under gränsvärdet. Det innebär att det inte flyger omkring mikropartiklar mellan hästarna.

Även detta är något som bidrar till att minska risken för eventuell smittspridning och skapa en bra stallmiljö. Därför har det heller aldrig behövts något avskilt karan­tänstall, men skulle det behövas finns det möjlighet till det på lösdriften. Stallet högtrycktvättas och kalkas varje sommar och när smittor härjar i närområdet är Helena noga med att informera gårdens besökare.

– Jag är imponerad av våra elever och deras smitt­skyddstänk, säger hon.

Solceller på stalltaket
På stalltakets södra sida finns sedan ett par år solceller uppsatta.

– Vi är mikroproducenter åt Göteborg Energi. Den energi som vi själva inte använder säljer vi till dem och så köper vi tillbaka det vi behöver. Jag tycker att det är viktigt med många småskaliga elproducenter, särskilt i storstadsre­gionerna.

Investeringen i solceller ska vara betald på sju år och solcellerna har 25 års garanti. De här solcellerna är inte strömförande vid beröring, något som var avgörande eftersom de placerades på stallet med oro för strömfel som skulle kunna orsaka brand.

En omkopplare styr sol­cellsanläggningen och familjen kan övervaka allt via en smidig app i telefonen. Både hur mycket el de producerar och hur mycket de gör av med, vilket har bidragit till att öka medvetenheten kring elkonsumtionen. Andra ener­gisparande åtgärder i stallet är belysning med timer och dörrstängare i fika- och omklädningsrum. Stallgödseln hämtar grannarna och använder på sina åk­rar där de producerar spannmål och halm som Helena se­dan köper. Hösilage producerar de själva på marker som de arrenderar av Göteborgs kommun.

Anställda genom trygghetsanställning
Hos Helena finns ett par anställda genom så kallad trygg­hetsanställning. Det är personer som står långt utanför arbetsmarknaden av olika skäl. Det bedrivs ingen vård på gården utan det handlar i dag uteslutande om rehabili­tering för återgång till arbete.

Det här är ett område som engagerat Helena under många år och hon har deltagit i flera olika projekt som handlar om att få personer att återgå till arbetslivet. Det tydligaste beviset på att stall­miljö och arbete med hästar stärker människor är det faktum att anläggningens stallchef är en person som från början kom till Stall Adam för att arbetsträna.

Föddes in i hästsporten
Helena själv föddes in i hästsporten och är uppvuxen på en hästgård på Tjörn. Verksamheten i Tuve är uppbyggd på en släktgård. Helena har fött upp hästar hela livet och det är hästen Adam, som tävlades framgångsrikt av Peter Eriksson, som fått ge namn åt verksamheten.

Förutom engagemanget och drivet att utveckla den egna verk­samheten har Helena ett stort engagemang i hästspor­ten, bland annat som styrelseledamot i LRF regionalt. Men visst tänker hon hållbart också när det kommer till den egna hälsan.

– Jag samlar kraft när jag rider min egen häst och när jag går i skogen med hunden. Sedan sjunger jag i kör också och det ger mig massor med kraft och glädje.

Text: Annika Grundberg
Fotograf: Fredrik Jonsving

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00