Ansvar- och rättsskydd

Försäkringen Ansvar- och rättsskydd ger ett bra försäkringsskydd oavsett om du har en liten eller en stor kennel. Premien är densamma oavsett omsättningen i din verksamhet.

Är ni flera personer som tillsammans driver kennelverksamheten omfattas alla kennelinnehavare som anges på försäkringsbrevet.

Ansvarsförsäkringen kan ersätta upp till 5 miljoner kronor om någon kräver skadestånd av dig eller din verksamhet på grund av sak- eller personskada, till exempel om någon av dina hundar skadar en person som besöker din kennel för att titta på valpar.

Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta kostnader upp till tre basbelopp för en advokat (eller juridiskt ombud) i samband med tvist, skattemål eller miljöbrott. Du kan till exempel få ersättning för kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist med en valpköpare.

För denna försäkring är Trygg-Hansa Försäkringsaktie försäkringsgivare.

Är du intresserad av att köpa den här försäkringen eller veta mer?
Ansvar- och rättskydd går ej att teckna på vår hemsida. Kontakta våra kunniga försäkringsrådgivare eller försäkringsombud. Du kan också ringa oss på 046-276 92 00 eller chatta med oss. Våra ombud hittar du här.

Ansvarsförsäkring för dig med kennelverksamhet

Ersätter skadestånd med upp till 5 miljoner kronor

Ersätter kostnader för advokat eller juridiskt ombud vid tvist


Viktig information

Ring vår uppfödarhotline!