VOOV:s arbete räddar både djur och människor

VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) hjälper våldsutsatta personer att sig till skyddat boende genom att ta hand om deras husdjur. Sveland Djurförsäkringar har varit VOOV:s huvudsponsor sedan 2018 och nu har samarbetet förlängts ytterligare minst tre år.

Många skyddade boenden i Sverige tillåter inte husdjur, vilket leder till att många våldsutsatta människor stannar kvar i en skadlig relation för att skydda sina djur. VOOV:s arbete går därför ut på att erbjuda en trygg plats för djur på tillfälliga jourhem för att underlätta för våldsutsatta människor att ta sig till skyddade boenden.

Djur används som påtryckning
Organisationens arbete räddar både djur- och människoliv. Studier visar nämligen att våld i nära relationer och våld mot djur ofta hänger ihop. Djur används som påtryckning för att kontrollera eller straffa partnern och eventuella barn. De djur som lämnas kvar riskerar att misshandlas eller dödas av den våldsamma partnern.

VOOV placerar allt från hundar och katter till smådjur som kaniner och burfåglar på jourhem. Ett kontrakt skrivs på förhand, vanligtvis bor djuret där i några månader innan det lämnas tillbaka till den våldsutsatta personen.

Djur stor betydelse i många människors liv
Sedan 2018 har Sveland Djurförsäkringar varit VOOV:s huvudsponsor. Varje år bidrar Sveland med gratis försäkringar för de djur som placeras via organisationen samt med ytterligare 50 000 kronor för veterinärvårdskostnader som inte kan ersättas med hjälp av försäkringen. Nu har Sveland och VOOV beslutat att fortsätta sitt samarbete och förlänga avtalet i minst tre år framåt.

– Vi på Sveland vet vilken stor betydelse djur har i många människors liv och vi vill därför ta socialt ansvar för att på olika sätt bidra till ett hållbart djurägande och ökat välmående hos djuren. Genom att stötta VOOV:s verksamhet kan vi göra skillnad direkt för våldsutsatta personer och deras djur, men även hjälpa till att lyfta dessa viktiga frågor i ett större samhällsperspektiv, säger Christine Ehrlander, hållbarhetschef på Sveland Djurförsäkringar.

Antalet placeringsförfrågningar ökar
VOOV har märkt av en ökning av problemet med våld i nära relationer de senaste åren. Antalet placeringsförfrågningar som görs till organisationen har blivit allt fler. Mellan perioden maj 2018 till april 2019 fick VOOV in 51 placeringsförfrågningar. Mellan maj 2019 och april 2020 hade antalet ökat till 71 stycken. Bidraget från Sveland betyder därför mycket för VOOV:s verksamhet.

– Sveland är en väldigt viktig samarbetspartner för oss. Försäkringar är en stor fråga vid placering av djur och samarbetet med Sveland underlättar vårt arbete i den verksamheten, säger Patrik Ernby, ordförande i VOOV:s riksförbund.

Om VOOV
VOOV bildades som en ideell förening av veterinärer och veterinärstudenter i Uppsala. Sedan 2014 är VOOV ett riksförbund som just nu har sex anslutna lokalföreningar runt om i landet. VOOV samarbetar med polis, socialtjänst, länsstyrelser och föreningar/organisationer som möter våldsutsatta personer.

Vill du engagera dig i VOOV, skänka en gåva eller lära dig mer om deras verksamhet? Läs mer på VOOV:s hemsida.

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00