GDPR och cookies

Sveland Djurförsäkringars riktlinjer för dataskydd och integritet

Sveland Djurförsäkringar värnar om din personliga integritet och i dessa riktlinjer förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@sveland.se.

Sveland Djurförsäkringar är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att all personuppgiftsbehandling sker ansvarsfullt och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Dessa riktlinjer gäller från och med 2018-05-25 och tills vidare och ses över minst en gång per år.

1. Vilka personuppgifter som behandlas
Sveland Djurförsäkringar behandlar personuppgifter om både kunder och icke-kunder, vilka personuppgifter som behandlas i respektive kategori beskrivs nedan. Sveland Djurförsäkringar ansvarar för att de personuppgifter som behandlas endast får användas för avsett ändamål.

1.1 För dig som är kund hos Sveland Djurförsäkringar

Information som du ger till oss
En förutsättning för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig, exempelvis att reglera skador, är att vi har nödvändiga uppgifter om dig. Vi följer Försäkringsavtalslagen och enligt den är vi skyldiga att spara dina uppgifter i tio år, om du är eller har varit kund hos oss. Du kan begära ut en kopia om vilka uppgifter vi har om dig, men du har inte rätt att bli raderad från våra register förrän tidigast efter tio år, enligt Försäkringsavtalslagen.

De nödvändiga uppgifterna vi sparar är t.ex.:

  • Person- och kontaktinformation - namn,  personnummer, e-postadress, telefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Syftet med att spara denna information är för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Rättslig grund är fullgörande av avtal.

1.2 För dig som besöker Sveland Djurförsäkringars webbplats

Information som vi samlar in om dig

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster kan vi komma att samla in och spara information om dig som t.ex.:

  • person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer.
  • information om hur du interagerar med Sveland - vilka sidor du besöker och vilka artiklar du läser.
  • enhetsinformation - tex ip-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, etc.
  • geografisk information - var du befinner dig geografiskt. 

Är du inte kund hos oss behöver vi ett specifikt samtycke för att kommunicera med dig. Vill du inte längre motta kommunikation från oss kan du avanmäla dig på Mina sidor, genom att avprenumerera i våra nyhetsbrev eller skicka e-post till dataskydd@sveland.se.

Syftet med att samla in denna information är för att förbättra våra tjänster och kvalitetssäkra vår verksamhet samt att kunna kontakta dig och skicka den information du efterfrågar. Rättslig grund är berättigat intresse eller samtycke.


2. Delning av information

Sveland Djurförsäkringar kan komma att dela din information med tredje part, t.ex. myndigheter och leverantörer i syfte att bekräfta din identitet och adress.

Sveland Djurförsäkringar kan komma att dela din information med våra samarbetspartners i syfte att hantera skadereglering.

Sveland Djurförsäkringar kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

 
3. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Sveland Djurförsäkringar strävar efter att behandla all din data inom EU/EES. I de fall data behandlas i land utanför denna region kommer Sveland Djurförsäkringar vidta åtgärder för att datan hanteras säkert och i samma nivå som inom EU/EES.


4. Hur länge sparar Sveland Djurförsäkringar dina uppgifter?

Är du kund hos oss, sparar vi din data så länge det är nödvändigt enligt Försäkringsavtalslagens regler om preskription, vilket är en period om tio år. Är du inte kund hos oss, sparar vi dina uppgifter så länge det är nödvändigt för respektive syfte eller så länge du samtycker till att vi sparar din data. Prenumererar du på våra nyhetsbrev, sparar vi alltså din information tills dess att du avsäger dig prenumerationen eller begär att bli raderad. Har du kontaktat oss i annat ärende, sparar vi dina uppgifter som längst i sex månader. 

 
5. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till din data och kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Önskar du en kopia begär du detta genom att kontakta oss på dataskydd@sveland.se.

Du har även rätt att få information om det inträffar ett intrång i vårt dataregister. Sker detta kontaktar vi dig i första hand via e-post, annars via annan föredragen kommunikationsväg.

Är du inte kund hos oss har du också rätten att bli raderad från vårt dataregister.

 
6. Cookies

Sveland Djurförsäkringar använder sig av cookies för att förbättra webbplatsens funktion och för att analysera generell användning av sidan.

Sveland Djurförsäkringar använder två typer av cookies; session cookies och varaktiga cookies.

  • Session cookies används för att vissa funktioner på webbplatsen ska fungera, exempelvis chat-verktyget. Dessa raderas när du lämnar sidan.
  • Varaktiga cookies används för att komma ihåg vilka uppgifter som lämnats på webbplatsen vid tidigare besök och för att samla in data för statistik med syfte att förbättra webbplatsen. Dessa cookies syftar till att ge information om övergripande mönster snarare än enskilda användares beteende. Dessa cookies ligger kvar tills du själv tar bort dem.

Cookies är anonyma och kan inte knytas till en specifik individ.
Vill du inte att vi sparar cookies på din dator? Webbläsare är vanligtvis förinställda att spara cookies, men du kan själv ändra inställningarna för hur länge cookies sparas, eller att inte spara dem alls. Tänk på att vissa funktioner kan vara beroende av cookies för att fungera.

 


Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00