Hållbarhet för oss

Sveland har jobbat med hållbarhet på olika sätt sedan en lång tid tillbaka. De senaste åren har vi utökat arbetet genom ett tydligt helhetsgrepp kring hållbarhet och arbetar aktivt för att implementera hållbarhet som en röd tråd genom hela företaget.

Här går vi djupare in på de fyra delarna i vårt hållbarhetsarbete; hållbart djurägande, miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer i dokumentet nedan. Där hittar du också våra senaste hållbarhetsrapporter. 

Ta del av en sammanfattning av vår senaste hållbarhetsrapport från 2021 här.


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00