Hållbarhet för oss

Sveland har jobbat med hållbarhet på olika sätt sedan en lång tid tillbaka. De senaste åren har vi utökat arbetet genom ett tydligt helhetsgrepp kring hållbarhet och arbetar aktivt för att implementera hållbarhet som en röd tråd genom hela företaget.

Här går vi djupare in på de fyra delarna i vårt hållbarhetsarbete; hållbart djurägande, miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer i dokumentet nedan. Där hittar du också vår senaste hållbarhetsrapport.