Hållbarhetsredovisning

På Sveland Djurförsäkringar har vi jobbat med hållbarhet på olika sätt sedan en lång tid tillbaka. De senaste åren har vi utökat arbetet genom ett tydligt helhetsgrepp kring hållbarhet och arbetar aktivt för att implementera hållbarhet som en röd tråd genom hela företaget.

I "Hållbarhet för oss" går vi djupare in på de fyra delarna i vårt hållbarhetsarbete: hållbart djurägande, miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Vi publicerar årligen en hållbarhetsrapport. Du hittar våra senaste nedan.