Sveland Flockförsäkring

Sveland Flock är vår kollektiva veterinärvårdsförsäkring för uppfödare med många hundar. Du får ett bra skydd till lågt pris. Valpkullsförsäkring ingår från det att du meddelar oss att kullen är född.

Sveland Flock kan tecknas av uppfödare som har minst sex hundar. Uppfödningen ska vara registrerad, godkänd och aktiv. Som aktiv uppfödare har du minst en kull om året. Försäkringen kan tecknas för hundar från sex veckors ålder och livet ut. 

Försäkringen ersätter både sjukdomar och olycksfall och kan ersätta kostnader för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi. Om du försäkrar din hund innan fyra månaders ålder kan även skydd för ligament-, led- och skelettsjukdomar ingå.

Försäkringen har ett extra skydd för uppfödare då den kan ersätta din hunds två första kejsarsnitt.

Livförsäkring kan tecknas individuellt per hund och lämnar ersättning om hunden avlider eller behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycka. Du kan då få ersättning om hunden förlorar sin fortplantningsförmåga eller om den på grund av vissa sjukdomar inte får lov att användas i avel.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din hund blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Kollektiv förmånlig uppfödarförsäkring för dina hundar

Valpkullsförsäkring ingår från första dygnet

Enskild livförsäkring kan tecknas för varje hund


Viktig information

Ring vår uppfödarhotline!