Att para sin tik – detta ska du tänka på!

I den här artikeln riktar vi strålkastarljuset på hållbart avelsarbete och ställer oss frågan: gör jag rasen en tjänst genom att para min tik? Det är en av flera frågor man bör ställa sig inför varje planerad parning.

Som uppfödare får du bra och viktig vägledning genom att läsa RAS, som står för Rasspecifik avelsstrategi. Varje hundras ska ha ett RAS. Det är ett dokument som rasklubben har satt samman och fått fastställt av SKK, Svenska Kennelklubben. RAS innehåller aktuell fakta om rasens status vad gäller hälsa, funktion, mentalitet och exteriör och ger värdefull information till den som planerar en kull. RAS-dokument för olika raser finns på SKKs hemsida.

Att tänka på
I god tid innan tiken förväntas löpa bör man hitta en lämplig hane och ha kontakt med hanhundens ägare. Ta råd av din uppfödare och eventuellt rasklubbens avelsråd. Granska din tik kritiskt och punkta hennes starka och svaga sidor så att du kan hitta en partner som stärker eventuella svagheter. Kontakta hanhundsägaren i god tid.

Nästa fråga att ställa sig är om tiken är i lämplig ålder och i god kondition inför den krävande uppgiften att vara dräktig i två månader och därefter klara av att ta hand om sina valpar i ytterligare två månader. Enligt Svensk Djurskyddslag får en inte tik paras före 18 månaders ålder. SKKs grundregler som alla medlemmar måste följa säger dessutom att en tik inte får ha sin första kull efter sju års ålder och ingen tik får gå i avel efter fyllda tio år. En tik får under sin livstid maximalt ha fem kullar.

Om svaret på frågorna är att din tik väl uppfyller rekommendationerna i RAS, du har hittat en passande hane och tiken är i god kondition så är det bara att invänta nästa löp. Spännande!

Tiken löper
Tikar löper ungefär var sjunde månad men självklart finns variationer. Det kan vara klokt att föra anteckningar på din tiks löpperioder. 

I grova drag löper tikar under tre veckor och låter sig paras under några dagar i den så kallade höglöpsperioden. Det är ganska vanligt att den infaller kring dygn 12 – 15. Som tikägare kan det vara värt att med ett blodprov mäta halten av progesteron inför höglöpsdagarna. Veterinär kan då vägleda vilka dagar i löpet som man ska försöka få tiken parad. Läs mer om tikens löp här: Allt du behöver veta om löptikar.

Parning
I de flesta fall går det att förlita sig på tikens och hanens naturliga intresse för varandra, men det är inte alla som har möjligheten att testa att para under en längre period. Hanhunden bor ibland många timmar bort och då vill man ju planera resan till de rätta dagarna för parning.

Det är brukligt att tiken åker till hanhunden som får para i sin hemmiljö. Detta för att hanhunden ska känna sig trygg och inte komma till en annan kennel med en massa skällande tikar och hanar som kanske gör att han tvekar inför uppgiften. Vid en lyckad parning ”fastnar” hanhunden i tiken genom att svällkroppar på hundens penis svullnar inne i vagina. Tiken kan dock bli dräktig utan hängning om till exempel hanhunden glider av. Spermiefraktionen kan ändå ha hunnit deponeras i tiken.

Hanen lämnar tre fraktioner under parningsakten och den viktiga spermiefraktionen kommer efter någon minut. Ibland sväller hanen upp utanför tiken och hängningen uteblir. Man kan dock inte byta till en annan hanhund om försöken att para medfört risk att hanen hunnit lämna minsta droppe sperma i tiken. Sker detta kan valparna få fel härstamning. Tikägaren bör ha kontroll på tiken under parningen genom att sitta med och hålla i halsbandet. Det är inte helt ovanligt att tiken kan gny till och bli orolig en kort stund, men finns man med så kommer ingen av hundarna till skada. Hängningen brukar vara i 10 - 30 minuter.

Vid hemkomst är det viktigt att ha full kontroll på tiken resten av löpet. Hon kan om tillfälle ges para sig med en annan hane, detta brukar kalla tjuvparning. Om olyckan är framme finns chansen att via blodprov på hanarna, tiken och valparna avgöra faderskap. En sådan parning ska anmälas till SKK inom sju dagar efter att parningen skett. 

Hanhunden lika viktig
Även du som äger en hanhund har ett stort ansvar. Är det lämpligt att para just den här hanhunden med just den här tiken? Det är av stor vikt att både uppfödaren och hanhundsägaren skaffar sig så mycket information som möjligt – en ur hälsohänseende misslyckad kull belastar ju avelshanen i lika hög grad som tiken.

Avmaska tik innan eller under dräktighet 
Inälvsparasiter suger näring och orsakar ofta diarréer på valpar. Räkna med att alla valpar föds med inälvsparasiter och maskarna blir könsmogna kring 21 dygnet. Läs mer här: Dräktig tik och valpning.

Den dräktiga tiken smittar sina valpar så de föds med ägg från inälvsparasiter. Ett sätt att komma åt dessa under dräktighetstiden är att tillämpa det så kallade Axilurprogrammet. Tiken avmaskas då under dräktigheten från 40:e dräktighetsdygnet och fram till valparna är två veckor. De stora fördelen är att valparna då föds parasitfria. De behöver ändå avmaskas före leverans eftersom de kan få i sig parasitägg från omgivningen om de lever i en miljö med vuxna hundar. 

Det går även bra att avmaska sin tik innan parning, då helst cirka två veckor innan parning skall äga rum.

Det finns många olika preparat att receptfritt köpa på apotek som tar inälvsmask. 

Vaccinering 
Att sköta om hunden och ha koll på vaccinationer och behov av avmaskning är viktigt för att den ska må bra. Dräktiga djur eller djur med immunosuppression skall helst inte vaccineras med vacciner som innehåller levande virus. Undvik därför att vaccinera dräktiga tikar, detta ska helst blivit gjort innan de betäcks. Undantaget är om din tik ska vaccineras mot herpesvirus. Då ges vaccinet dagarna kring parning samt omvaccination omkring 10 dagar innan valpning. 

Dubbelparning skapar möjligheter
Det har sedan tio år tillbaka varit tillåtet att registrera valpar i SKK (Svenska Kennelklubben) även om tiken medvetet parats eller inseminerats med två olika hanar. Den främsta fördelen är att man snabbare skulle kunna bredda avelsbasen i numerärt små hundraser. En uppfödare kan också öka chansen att tiken verkligen blir dräktig, om förstavalet är en hanhund med sämre spermakvalitet. 

Dubbbelparning (parning med flera hanhundar) ska anmälas till SKK senast sju dagar efter sista parningstillfället. Uppgifter om tiken, hanhundarna, uppfödare samt sista parningsdatum skickas till Avelskommitténs sekreterare på Svenska Kennelklubbens kansli via mejl eller postValpkullen måste innan registrering i Svenska Kennelklubben id-märkas och härstamningskontrolleras genom DNA-typning av såväl valparna som samtliga föräldradjur. Vid sex veckors ålder är det lätt att ta prov på de flesta valpar, men på mycket små raser kan man vänta ytterligare någon vecka.

Härstamningskontrollen görs av SLUs Husdjursgenetiska laboratorium i Uppsala. Mer information hittar du här: Husdjursgenetiska laboratoriet. Analysen tar omkring två veckor.

Dräktighet och försäkring
Efter parningen så väntar nio veckors dräktighet. Kolla igenom din hunds försäkring i god tid innan parningen. Det kan vara aktuellt att komplettera med en valpkullsförsäkring eller teckna en dolda fel försäkring (kan fås kostnadsfritt hos Sveland Djurförsäkringar) och som hjälper dig ekonomiskt vid oväntade händelser. 

Mentorer och litteratur 
För dig som inte haft någon kull tidigare eller väldigt sällan tar en kull kan en mentor vara ett viktigt stöd. Tänk efter om du har en vän inom hundsporten som du har respekt för med tanke på erfarenhet, etiska värderingar, hundhållning och kunskap. Hör efter om möjligheten att få vända dig till den personen med frågor och funderingar. Det kan vara ett bra komplement till den litteratur som också finns i ämnet hundavel. 

Relaterade artiklar
Ska du para din tik? | Sveland Djurförsäkringar
Dräktig tik och valpning | Sveland Djurförsäkringar
Verktyg för hunduppfödare | Sveland Djurförsäkringar
Inför din första valpkull | Svenska Kennelklubben (skk.se)
SKKs arbete för sund hundavel | Svenska Kennelklubben

Foto: Mille Selander