Att para sin tik

Gör jag rasen en tjänst genom att para min tik? Det är en fråga man bör ställa sig inför varje planerad parning. Bra vägledning kan man få genom att läsa RAS som står för Rasspecifik avelsstrategi. 

Varje hundras ska ha ett RAS. Det är ett dokument som rasklubben har satt samman och fått fastställt av SKK, Svenska Kennelklubben.  RAS innehåller aktuell fakta om rasens status vad gäller hälsa, funktion, mentalitet och exteriör och ger värdefull information till den som planerar en kull. RAS-dokment för olika raser finns på SKKs hemsida och vart femte år görs en uppdatering.

I god tid innan tiken förväntas löpa bör man hitta en lämplig hane och ha kontakt med hanhundens ägare. Ta råd av din uppfödare och eventuellt rasklubbens avelsråd. Granska din tik kritiskt och punkta hennes starka och svaga sidor så du kan hitta en partner som stärker eventuella svagheter. Kontakta hanhundsägaren i god tid.

Nästa fråga att ställa sig är om tiken är i lämplig ålder och i god kondition inför den krävande uppgiften att vara dräktig i 2 månader och därefter klara av att ta hand om sina valpar i 2 månader. Enligt Svensk Djurskyddslag får en inte tik paras före 18 månaders ålder. SKKs grundregler som alla medlemmar måste följa säger dessutom att en tik inte får ha sin första kull efter sju års ålder och ingen tik får gå i avel efter fyllda tio år. En tik får under sin livstid maximalt ha fem kullar.

Om svaret på frågorna är att din tik väl uppfyller rekommendationerna i RAS, du har hittat en passande hane och tiken är i god kondition så är det bara att invänta nästa löp.

Tiken löper
Tikar löper ungefär var sjunde månad men självklart finns variationer. Det kan vara klokt att föra anteckningar på din tiks löpperioder. 

I grova drag löper tikar under 3 veckor och låter sig paras under några dagar i den så kallade höglöpsperioden. Det är ganska vanligt att den infaller kring dygn 12 – 15. Som tikägare kan det vara värt att med ett blodprov mäta halten av progesteron inför höglöpsdagarna. Veterinär kan då vägleda vilka dagar i löpet som man ska försöka få tiken parad. 

Parning
Ofta räcker det att lita helt på tikens och hanens intresse för varandra men det är inte alla som har möjligheten att testa att para under en längre period. Hanhunden bor ibland många timmar bort och då vill man ju planera resan till de rätta dagarna för parning.

Det är brukligt att tiken åker till hanhunden som får para i sin hemmiljö. Detta för att hanhunden ska känna sig trygg och inte komma till en annan kennel med en massa skällande tikar och hanar som kanske gör att han tvekar inför uppgiften. Vid en lyckad parning ”fastnar” hanhunden i tiken genom att svällkroppar på hundens penis svullnar inne i vagina. Tiken kan dock bli dräktig utan hängning om till exempel hanhunden glider av. Spermiefraktionen kan ändå ha hunnit deponeras i tiken.

Hanen lämnar tre fraktioner under parningsakten och den viktiga spermiefraktionen kommer efter någon minut. Ibland sväller hanen upp utanför tiken och hängningen uteblir. Men man kan inte byta till en annan hanhund om försöken att para medfört risk att hanen hunnit lämna minsta droppe sperma i tiken. Sker detta kan valparna få fel härstamning. Tikägaren bör ha kontroll på tik vid parningen genom att sitta med och hålla i halsbandet. Det är inte helt ovanligt att tiken kan gny till och bli orolig en kort stund, men finns man med så kommer ingen av hundarna till skada. Hängningen brukar vara i 10 - 30 minuter.

Vid hemkomst är det viktigt att ha full kontroll på tiken resten av löpet.  Hon kan om tillfälle ges para sig med en annan hane, detta brukar kalla tjuvparning. Om olyckan är framme finns chansen att via blodprov på hanarna, tiken och valparna avgöra faderskap. En sådan parning ska anmälas till SKK inom 7 dagar efter att parningen skett. 

Dubbelparning skapar möjligheter
Det har blivit tillåtet att registrera valpar i SKK (Svenska Kennelklubben) även om tiken medvetet parats eller inseminerats med två olika hanar. Detta förfarande skapar möjligheter att i numerärt små raser få en större genetisk variation.

Dubbbelparning ska anmälas till SKK inom sju dagar från att det skett. Valpkullen måste innan registrering ID-märkas och blodprov tas för säkerställande av härstamning. Blodprov tas på alla valpar och alla inblandade föräldrar. Vid sex veckors ålder är det lätt att ta prov på de flesta valpar, men på mycket små raser kan man vänta ytterligare någon vecka.

Kostnaden för en härstamningskontroll vid Husdjursgenetiska laboratoriet i Uppsala kostade år 2019 omkring 2300 kronor plus moms oavsett antal valpar. Analysen tar omkring två veckor.

Dräktighet och försäkring
Efter parningen så väntar nio veckors dräktighet. Kolla igenom din hunds försäkring i god tid innan parningen. Det kan vara aktuellt att komplettera med en valpkullsförsäkring eller teckna en dolda fel försäkring (som är gratis hos Sveland Djurförsäkringar) och som hjälper dig ekonomiskt vid oväntade händelser. 

Mentorer och litteratur
För dig som inte haft någon kull tidigare eller väldigt sällan tar en kull kan en mentor vara ett viktigt stöd. Tänk efter om du har en vän inom hundsporten som du har respekt för med tanke på erfarenhet, etiska värderingar, hundhållning och kunskap. Hör efter om möjligheten att få vända dej till den personen med frågor och funderingar. Det kan vara ett bra komplement till den litteratur som också finns i ämnet hundavel. 


Foto: Mille Selander