Ska du para din tik?

Att vara uppfödare medför arbete och ansvar, men det innebär också mycket glädje i att få följa en valpkull ända från planeringsstadiet till att de flyttar hemifrån, två månader senare. Här följer några viktiga tips och råd att tänka på innan parning och i början av tikens dräktighet.

Ofta ligger flera månader, ibland år av planering och väntan bakom en valpkull. Som uppfödare bör du tänka ut den bästa genetiska kombinationen för din tik. Se till att ta reda på så mycket du kan gällande hanen/hanarna du funderar på, kontakta ägaren till den tilltänkta hanen och säkerställ att han står till förfogande till tiken. När detta är gjort är det bara att vänta på att din tik ska börja löpa. Läs mer om tikens löp här.

Innan parning ska tiken vara i gott skick, pigg och kry samt avmaskad. När tiken sedan börjar löpa är det dags att stämma av med hanens ägare, gällande lämplig tid för parning. Människan bör och får inte lägga sig i eller ta till tvång när parningen ska ske. Oftast märker man det på tiken själv och på hanen, som tydligt visar när det är dags. Processen kan varken påskyndas eller förhalas för att passa in i ett schema. När det är dags får man snällt anpassa sin agenda efter tiken. Förhoppningsvis går allt enligt planerna med parning och du kan lugnt invänta de första dräktighetstecknen.

Tre frågor att fundera på...

  1. Kan jag svara på de frågor valpköparna ställer?
    För att valparna du säljer ska få det bra bör du ställa en del frågor till de eventuella valpköparna. Se även till att låta valpköparna vara lika frågvisa tillbaka. Försäkra dig om att du kan svara på vanliga frågor och kan ge viktig info till köparen om foder, motion och omhändertagande av valpen. Det är även bra att till exempel känna till innebörden av en försäkring mot dolda fel. Du bör också kunna svara på frågor om eventuella sjukdomar som inte registreras hos SKK, till exempel klåda eller sköldkörtelrubbningar hos avelsdjuren eller dess syskon och föräldrar.

  2. Sälja valpar ­­– har jag koll på hur det fungerar?
    I Juridikboken, en del av SKK:s bokserie för uppfödare, kan du läsa om vilka lagar och regler som gäller vid överlåtelse och försäljning av såväl valpar som vuxna hundar. Det kan tyckas underligt, men ur köpsrättsligt perspektiv jämställs en hund med vilken vara som helst. Samma lagstiftning gäller alltså för en hund som en tvättmaskin. Det betyder att säljaren har ett ansvar för varan även efter leverans. Om ett fel uppstår eller framkommer, som bedöms ha funnits vid leverans men varit dolt, blir uppfödaren i regel ersättningsskyldig. Det är därför viktigt att du som uppfödare har ett heltäckande försäkringsskydd. Kontrollera detta med ditt djurförsäkringsbolag.

  3. Hur hittar jag köpare till mina valpar?
    Som uppfödare inom SKK är du välkommen att använda deras webbplats Köpahund.se när du registrerat dina valpar. De allra flesta rasklubbar erbjuder också sina medlemmar valphänvisning. Ta reda på vilka krav som ställs på föräldradjuren för att kullen ska kunna förmedlas via rasklubben redan innan du parar din tik.

Annonsering via SKK:s medlemstidning Hundsport når många hundintresserade, och det är vanligt att kennlar och uppfödare gör reklam för sina hemsidor via tidningen. Det finns även sajter på internet för saluföring av valpar.

Det är du som uppfödare som bestämmer om en valpköpare håller måttet eller inte. Det kan vara svårt att avgöra, särskilt i början av ens uppfödarkarriär. Därför är det viktigt att ställa så många frågor som möjligt till valpköparen och att träffa personen i fråga innan du lovar bort någon av dina valpar. Ta gärna hjälp av en erfaren uppfödarkollega med att göra bedömningen.

Dräktig tik – första tiden

Under den första halvan av dräktigheten behöver tiken vanligtvis inte någon speciell behandling utan kan leva på som vanligt. Samma motion, foder och levnadssätt som innan dräktigheten kan tillämpas.

Under de första veckorna märks eller syns ofta inga fysiska förändringar på tiken, däremot kan du säkert märka en viss personlighetsförändring. Det är vanligt att hon blir mer tillgiven och inte så sällan märks en ökad aptit ganska tidigt.

Efter omkring fem-sex veckor brukar man kunna ana en något större mage, främst bakom midjan. I denna period väljer en del uppfödare att byta till ett foder för dräktiga tikar samt öka mängden mat en aning. Om man har ett komplett foder för ändamålet behövs inga tillskott.

Först fem veckor in i dräktigheten kan du se tydliga tecken på att det faktiskt är valpar i magen. Exempel på fysiska tecken är dels att spenarna blir lite rödare och större, dels att tiken i vecka tre-fyra kan ha en genomskinlig, slemmig flytning. Flytningen kommer till följd av att äggen fäster i livmodern och försvinner efter någon dag. Om tiken däremot får mörka, gula flytningar som luktar illa bör du omgående ta kontakt med veterinär. Andra varningstecken på att allt inte står rätt till är om hon blir onormalt slö redan tidigt i dräktigheten eller om hon skulle få feber.

Det är också vanligt att tiken runt vecka tre-fyra, matvägrar några gånger till följd av illamående. Det händer mycket i tikens kropp i detta stadie, men mående skiljer sig åt mellan raser och individer.

Enligt SKKs regler är det illåtet att tävla med och ställa ut en tik fram till 30 dagar före beräknad förlossning. Men med tanke på smittorisker och stress är det klokt att låta bli att utsätta tiken för andra påfrestningar, utöver de som kommer med dräktigheten. Låt tiken varva ner och känna trygghet i sin hemmiljö, för att den första tiden med valparna ska bli präglade av lugn och ro.

Verksamhetens syfte

Oavsett om du är precis i starten av din uppfödarresa eller har flera års erfarenhet är det viktigt att med jämna mellanrum stanna upp och reflektera över sin verksamhet. Som blivande eller ny uppfödare är det även viktigt att fundera igenom vad hunduppfödning verkligen innebär och vad just ditt syfte är. Detta kan du läsa mer om här.

Tips! Självklart vill du som uppfödare göra allt i rätt ordning och vid rätt tidpunkt. Som stöd har Svenska Kennelklubben samlat tips från att du planerar kullen till valparna fyller tre år. Ta del av guiden här.

Läs mer:
Om tikens dräktighet och valpning: Dräktig tik och valpning | Sveland Djurförsäkringar. I denna artikel får du även nyttiga tips om avmaskning, vaccinering och mycket mer. 

Fokus på hållbart avelsarbete och vikten av att som uppfödare ta del av RAS: Att para sin tik | Sveland Djurförsäkringar