Missnöjd med veterinärvård

Om du är missnöjd med veterinärvården av ditt djur, och det inte går att lösa direkt med veterinärkliniken, finns det ett par organisationer som du kan vända dig till för att få hjälp.

Om du är missnöjd med veterinärvården av ditt djur ska du i första hand vända dig till kliniken som du har besökt, så att ni tillsammans kan gå igenom vad det är som har hänt. Det ger kliniken en möjlighet att förklara samt att förbättra sina rutiner. Om det inte hjälper kan följande organisationer hjälpa dig:

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Skicka in en skriftlig anmälan med händelseförlopp, behandlingsdatum, veterinärens namn samt tydligt specificerad kritik. De prövar fall som rör direkta ansvarsfrågor, men inte frågor som har att göra med veterinärvårdskostnader.

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Box 322
551 15 Jönköping
www.vetansvar.se

Svensk Djursjukvård
Är veterinärkliniken som du besökt medlem i Svensk Djursjukvård kan du även framföra kritik till deras etikråd om du är missnöjd. Kritiken kan gälla exempelvis klinikens bemötande, kvalitet på vården, kostnader, kompetens hos personalen eller tillgänglighet.

www.svenskdjursjukvard.se


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Ring vår Uppfödarhotline!

046-276 92 00

Vanliga frågor & svar