Hund Maximal

Marknadens bästa hundförsäkring enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå

100 000 kr i veterinärvård - extra omfattande villkor

Medicin och rehabilitering ingår med 10 000 kr vardera

Hund Favorit

Full veterinärvårdsersättning livet ut för sjukdomar och olycksfall

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Upp till 20 % rabatt vid skadefrihet

Hund Olycksfall

20 000 kr i veterinärvårdsersättning livet ut

Skydd för olycksfall och förgiftning

Lågt pris

Hund Special

Ersätter tio vanliga sjukdomar + olycksfall till lågt pris

Full veterinärvårdersättning livet ut

Särskilt skydd för vildsvins- eller rovdjursskada vid jakt

Sveland Jägarhund

Full veterinärvårdsersättning livet ut för sjukdomar och olycksfall

Särskilt skydd för vildsvins- eller rovdjursskada vid jakt

20 procent skadefrihetsrabatt ingår direkt från start