Sveland Hållbart stall

Hållbart djurägande är grunden i Svelands hållbarhetsarbete. För oss innebär det att vi hjälper våra kunder till ett tryggt och hållbart liv tillsammans med sina djur. Därför har vi tagit fram Sveland Hållbart stall. 

Vad är Sveland Hållbart stall?
Sveland Hållbart stall är en stallbesiktning som hjälper stallägare till ett hållbart djurägande. Stallbesiktningen är utformad med fokus på hållbara hästar, miljö och säkerhet.

Godkänns stallet i besiktningen får alla hästar i stallet 10 % bonusrabatt på försäkringar i Sveland. Kunden får också ett certifikat i form av en skylt som kan sättas upp i stallet. Blir stallet inte godkänt kan Svelands experter ge förslag på förbättringar som en hjälp på vägen till ett hållbart stall.

- Det är en gratis rådgivning som vi gärna vill ge våra kunder. Genom att uppfylla Svelands råd kring hållbart stall minimerar stallägaren risken att hästarna drabbas av skador och sjukdomar, och det vill vi premiera, säger Therese Wijkmark, Affärsområdeschef för Häst.

Vad ingår i en Sveland Hållbart stall-besiktning?
På besiktningen går vi tillsammans igenom 27 punkter kring stallet, den yttre miljön, rutiner kring foder/utfodring, träning/motion, förebyggande hälsoarbete, eventuella hälsoproblem, gödselhantering och andra hållbarhetsrelaterade frågor.

- När vi gör besiktningen tittar vi på allt ifrån hästhållning som till exempel visitering och hovvård, till rena miljöaspekter som att man återvinner ensilageplast på ett korrekt sätt, säger Therese Wijkmark.  

Hur får jag en besiktning av mitt stall? 
Vi erbjuder Sveland Hållbart stall till kunder där vi ser att hästhållningen är mycket god, och till de kunder som själva kontaktar oss och är intresserade av Sveland Hållbart stall. Om du är intresserad av att få en besiktning av ditt stall är du välkommen att kontakta oss. Sveland Hållbart stall gäller över hela landet men regionala begränsningar kan förekomma.

Är du intresserad av Sveland Hållbart stall? 
Fyll i vårt formulär!


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00