Brandsäkert stall

Brandrisken i stall är ofta stor eftersom där finns mycket material som lätt fattar eld. Det finns flera viktiga och enkla saker du kan göra för att förhindra att en brand uppstår, och för att underlätta om olyckan är framme.  

 • Håll stallet rent och plocka undan efter dig. Häng upp utrustning ordentligt. Var extra noga med att ta bort damm och spindelväv från kontakter och lampor. 
 • Se till att elen är korrekt installerad och att jordfelsbrytare finns. 
 • Hästarna ska inte kunna komma åt elledningar och belysning. 
 • Undvik att ha elektriska apparater med sladd i stallet.
 • Rök aldrig i stallet.  
 • Täck inte över element.  
 • Se till att ha brandsläckare och brandslang i stallet. De ska vara lätta att komma åt.  
 • Installera gärna brandvarnare. 
 • Håll dörrar och luckor mellan olika utrymmen stängda. 
 • Alla stall ska ha en utrymningsplan. Genomför regelbundet brandövningar med alla som vistas i stallet. Både människor och hästar ska känna till utrymningsvägarna. Dessa får aldrig täckas för eller blockeras och ska vara tydligt utmärkta. 
 • Ha grimma och grimskaft vid varje box så att du snabbt kan ta på det på hästen och leda ut den på ett säkert sätt. 
 • Förvara fordon och maskiner på ett korrekt sätt, det vill säga inte i utrymmen som ligger i nära anslutning till stallet. Kontrollera dina lantbruksfordons brandskydd årligen. 
 • Hö, halm, spannmål, spån och flis kan självantända. Förvara det därför inte i närheten av stallet. Om materialet hanteras korrekt, det vill säga torkats ordentligt före inlagringen och sedan lagras så att det inte återfuktas, är risken för självantändning liten. 

Om det börjar brinna 

 • Rädda människor och djur på ett lugnt och metodiskt sätt. Återsamlas på förutbestämda platser. Släpp ut hästarna i en hage eller på annan plats där de är säkra och inte har möjlighet att springa bort eller i panik springa tillbaka in i stallet. 
 • Larma 112. 
 • Om du har möjlighet, släck själv med brandsläckare. Begränsa branden genom att stänga dörrar och luckor. Vid kraftig brand avbryt släckningen och ta dig ut. 

Läs mer här: 
www.brandskyddsforeningen.se

Fotograf: Fredrik Jonsving  

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Fosterförsäkring

Vår hästförsäkring för dräktiga ston som ger skydd för uteblivet eller förlorat föl

Veterinärvårdsförsäkring för fölet ingår med 100 000 kr de första 30 dagarna

Stoet behöver inte vara grundförsäkrat hos Sveland