Lilla dolda fel skolan

Vad räknas egentligen som ett dolt fel och vad behöver valpköparna få för information från dig som uppfödare? Vi hjälper dig att navigera i dolda fel-djungeln. 

Vad är ett dolt fel?
En av de vanligaste frågorna när det kommer till dolda fel är vad som egentligen räknas som ett dolt fel? Förenklat kan man säga att ett dolt fel är en sjukdom eller ett fel som funnits eller börjat utvecklas före leveransen till köparen, men som inte kunnat upptäckas vid veterinärbesiktningen. Exempel på några vanliga dolda fel Sveland ersätter (om det inte upptäckts innan leveransbesiktning) är: 

 • Demodex
 • Renal dysplasi
 • Porta cava shunt (levershunt)

Exempel: Valpen Molle nio veckor veterinärbesiktigas utan anmärkning dagen innan han säljs till sina nya ägare. När han fyllt fyra månader börjar han kräkas ofta, äter dåligt och dricker ovanligt mycket. Ägarna tar honom till veterinären som konstaterar levershunt. Ägarna hör av sig till uppfödaren som då använder sin dolda fel-försäkring för att ersätta veterinärvården. Eftersom Molle haft en dolda fel-försäkring sedan åtta veckors ålder, sjukdomen inte kunde upptäckas vid besiktningstillfället och felet upptäcktes inom tre år från leveransen så ersätter försäkringen kostnaderna. Ersättning betalas för kostnader som inte täcks av en individuell veterinärvårds- och livförsäkring. 

Vad räknas inte som ett dolt fel?
Okej, nu vet vi att det som räknas som ett dolt fel ska ha funnits eller börjat utvecklas hos valpen före leverans utan att det upptäckts av veterinär eller av dig som uppfödare. Men vad räknas då inte som ett dolt fel?

 • Är det en sjukdom eller ett fel som borde ha upptäckts av veterinären, en sjukdom som utvecklats senare under tillväxten, en ärftlig sjukdom eller ett rent olycksfall är det ur försäkringssynpunkt inte ett dolt fel. 
 • Lynnesfel, exteriöra defekter, allergier och vissa skelettsjukdomar är exempel på sådant som dolda fel-försäkringen inte ersätter, eftersom dessa kan vara ärftliga men utvecklas först senare i hundens liv.

Exempel: Valpen Bella säljs när hon är åtta veckor gammal med ett godkänt besiktningsintyg. När Bella är åtta månader börjar hon att halta. Bellas ägare tar henne till veterinären som upptäcker att Bella har tillväxtrubbningar. Eftersom detta är någonting som börjat utvecklas efter leveransen, och alltså inget Bella fötts med, så kan uppfödarens dolda fel-försäkring inte användas. Om valpköparen däremot tecknat en egen hundförsäkring till Bella innan hon blivit fyra månader gammal, kan den försäkringen användas. 

Varför ska jag ha en försäkring för dolda fel?
Du som säljare är skyldig att ersätta ett dolt fel som upptäcks inom tre år från leveransdagen, oavsett om du har en dolda fel-försäkring eller inte. En dolda fel-försäkring ger alltså ekonomisk trygghet för både dig som uppfödare och för valpköparen. Det kan handla om att behöva ersätta för till exempel veterinärvårdskostnader och mediciner för hunden. Om felet är så allvarligt att hunden måste avlivas får uppfödaren ersätta köparen med inköpspriset. 

Läs mer om vår dolda fel-försäkring för valpkull här.

När ska jag teckna försäkringen? 
Som uppfödare tecknar du försäkringen innan du säljer valparna, men före det att valpen blir fyra månader gammal. Försäkringen börjar gälla tidigast när valparna är åtta veckor. En ny dolda fel-försäkring tecknas för varje kull. Du betalar en gång per kull och varje försäkring gäller i tre år. 

Hund Favorit Leveransskydd
Hund Favorit Leveransskydd är ett erbjudande som vi på Sveland Djurförsäkringar har. I samband med att du tecknar din dolda fel-försäkring får du även en så kallad vilande valpkullsförsäkring på köpet. Det innebär att varje enskild valp får en Hund Favorit-försäkring som vi inte tar betalt för om den inte behöver användas. Skulle det hända valpen något från sex veckors ålder fram till leverans så kan du som uppfödare starta upp skyddet, utan karens. Det är inte förrän du startar upp skyddet som du betalar för försäkringen. Försäkringen varar från att valpen är sex veckor fram till leverans eller längst till 4 månaders ålder. När valpen säljs så avslutas försäkringen. Din valpköpare har 10 dagar från leveransen av valpen att höra av sig till Sveland för att fortsätta skyddet utan glapp och karens. Det går också bra att du hör av dig till oss inom dessa 10 dagar med uppgifter på valpköparen så vi kan ”starta” försäkringen på hen.

Läs mer om vår "vilande valpkullsförsäkring" här.

Hur ansöker jag om ersättning för ett dolt fel? 
För att ansöka om ersättning för dolda fel, det vill säga ett fel som fanns vid leveransbesiktning men som inte kunnat upptäckas, krävs följande:

 • Blankett för skadeanmälan för sålda valpar ifylld av uppfödare och köpare
 • Kopia på valpbesiktningen som vid leveranstillfället inte får vara äldre än sju dagar
 • Kopia på köpeavtalet
 • Intyg från den veterinär som intygar att skadan fanns vid leveransbesiktningen men ej kunnat upptäckas
 • Ersättningsbrev eller avslagsbrev (pga dolt fel) från hundens eget försäkringsbolag om den ej är försäkrad i Sveland
 • Kopia på samtliga kvitton som ni söker ersättning för

Det krävs ett veterinärintyg från leveranstillfället för att försäkringen ska gälla. Intyget får inte vara äldre än sju dagar vid leveransen. Anmärkningar i veterinärintyget ersätts inte.

Vad ska jag informera mina valpköpare om?
Det är viktigt att informera valpköparna om att det finns många sjukdomar och skador som inte räknas som dolda fel. Att valpköparen tecknar en egen veterinärvårdsförsäkring är därför viktigt om de vill ha ett bra försäkringsskydd för sin hund. Informera också om att dolda fel-försäkringen gäller i tre år från leveranstillfället av valpen, men längst till dess valpen/hunden uppnår fyra års ålder. 

Vad säger uppfödaren om dolda fel?
Se filmen med Filip Johnsson, som har haft kennel sedan 1963. Filip pratar om varför det som uppfödare är viktigt att ha en dolda fel-försäkring och om hur det kommer sig att han har som princip att aldrig använda den. Klicka här för att komma till filmen.

Mycket att hålla reda på? Ladda ned vår smarta checklista för Dolda fel-försäkringen:

Checklista för dolda fel.pdf

Ring vår uppfödarhotline!

Dolda fel för valpkull