VOOV

Den ideella organisationen VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) underlättar för våldsutsatta att ta sig till skyddat boende genom att ta hand om deras husdjur i tillfälliga jourhem. Sveland Djurförsäkringar är en av VOOVs huvudsponsorer och bidrar med försäkringar till husdjuren i kombination med medel för att hjälpa djur som behöver akut veterinärvård.

Många skyddade boenden tillåter inte husdjur, vilket leder till att många våldsutsatta stannar kvar i relationen för att skydda djuren. Genom att erbjuda en trygg plats för husdjuren kan VOOV möjliggöra för våldsutsatta att ta sig ur våldet, vilket räddar både djur- och människoliv. 

Djuren utsätts också för våld
Studier visar att våld mot djur och våld i nära relationer hänger ihop. Djuren används även som påtryckning för att kontrollera eller straffa partnern och eventuella barn. Djur som lämnas kvar riskerar att misshandlas eller till och med dödas av den våldsamma partnern.

VOOV placerar allt från hundar och katter till smådjur som kaniner och burfåglar. Vanligtvis är djuret hos jourhemmet i några månader innan den lämnas tillbaka till den våldsutsatta.

Sveland Djurförsäkringar försäkrar alla djurslagen och bidrar även med 50 000 kr per år för att täcka veterinärvårdskostnader som inte ersätts av försäkringarna.

Om VOOV
VOOV bildades som en ideell förening av veterinärer och veterinärstudenter i Uppsala. Sedan 2014 är VOOV ett riksförbund med för närvarande sex anslutna lokalföreningar runt om i landet: Malmö/Skåne, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Jämtland och Umeå. VOOV samarbetar med polis, socialtjänst, länsstyrelser och föreningar/organisationer som möter våldsutsatta personer.

Läs mer på VOOVs hemsida


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00