Svelands Stiftelse

Sveland Djurförsäkringars stiftelse främjar vetenskaplig forskning och utveckling som har betydelse för djurs hälsa ur såväl ett etiskt som medicinskt perspektiv.

Svelands Stiftelse grundades 2012 och har sedan dess delat ut över en miljon kronor till olika forskningsprojekt. Bidragen har bland annat använts till att forska om hudinflammation hos hundar, ledinflammation hos hästar och hjärtsjukdomar hos katter.

Större delen av pengarna skänks av Sveland Djurförsäkringar, men det är också möjligt för privatpersoner att skänka gåvor. En del väljer exempelvis att överföra ersättningen från sina djurs livförsäkringar till stiftelsen.

Att söka stipendium
Bidrag kan sökas för vetenskaplig forskning och verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor med kvalificerat innehåll, samt för andra insatser som kan främja forskning inom området djurhälsa.

Läs mer på stiftelsens webbplats


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00