Tillsammans är vi Sveland

Redan 1911 gick några bönder samman med en idé lika framsynt då som den är modern idag; att ta väl hand om sina djur för att kunna ge dem ett långt och hållbart liv, och att dela på riskerna för skador och sjukdomar i ett samägt bolag.

Grunden för Sveland Djurförsäkringar var lagd och i över 100 år har vi nu arbetat med att utveckla och bygga vidare på det bönderna skapade. Som ett hållbart och kundägt bolag är du som kund, det vill säga vår ägare, och ditt djur, vår högsta prioritet.

Därför går vår eventuella vinst alltid tillbaka till verksamheten för att hålla våra gemensamma kostnader nere och för att skapa nytta för dig och ditt djur. Till exempel genom snabbare reglering av skadeärenden eller genom att förbättra våra försäkringar och vår personliga service. Vinsten går också, bland annat via vår stiftelse, tillbaka till olika satsningar med hållbart djurägande i fokus. Hur vi ska driva Sveland framåt styrs demokratiskt av vår fullmäktige där du som kund har möjlighet att engagera dig.

Vi vill att både djur och människor ska kunna leva på vår planet. Det handlar om att ta socialt ansvar, minska vår miljöpåverkan och att se till så att våra finansiella placeringar bidrar till ett hållbart samhälle. Det handlar också om att förebygga skador och undvika sjukdomar hos våra djur. Många av våra medarbetare är, precis som du som kund, engagerade djurägare och med vår expertkunskap finns vi alltid här för att hjälpa dig när det behövs. Den bästa djurförsäkringen är den som inte behöver användas. Men är olyckan framme ska du känna dig trygg i att din försäkring ger ditt djur möjlighet till rätt behandling.

Tillsammans vill vi kunna glädjas över mångåriga relationer till friska och hälsosamma djur, precis som bönderna 1911. Allt vi gör är för vårt, och våra djurs, gemensamma bästa. Tillsammans är vi Sveland!


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00