Fullmäktige

Som kund och ägare företräds du av valda representanter (ledamöter) i fullmäktige. Fullmäktige är högsta beslutande organ och ledamöterna utses av kunderna vid lokala val. På så sätt har alla kunder möjlighet att engagera sig i bolagets utveckling. Vi äger tillsammans!

En gång om året hålls bolagsstämma, där fullmäktige väljer Sveland Djurförsäkringars styrelse, som i sin tur utser bolagets verkställande direktör.

Sveland Djurförsäkringars fullmäktige är indelade i sex valdistrikt (läs mer om dessa i  broschyren nedan). På ett rullande schema väljer valdistrikten ledamöter för en fyraårsperiod. Ledamöternas mandat påbörjas året efter det att valet ägt rum.

Val hålls under årets sista kvartal. I varje valdistrikt utses en fullmäktig samt en suppleant för varje fullt tretusental kunder inom distriktet. 

Vill du bli en del av vår fullmäktige?
Som ledamot möjliggör du för kunderna att aktivt påverka bolagets utveckling.

Om du har goda kunskaper kring djur, veterinärvård eller försäkring, är du speciellt välkommen att delta i arbetet med att göra Sveland Djurförsäkringar ännu bättre och ge Sveriges alla djur det bästa försäkringsskyddet. 

Om du är intresserad av att bli en del av Sveland Djurförsäkringars fullmäktige är du välkommen att skicka in din intresseanmälan här. 

Tips! Varje år producerar vi en tidning vid namn Inblick – ett nedslag i Sveland Djurförsäkringars värld. I Inblick berättar vi om året som har gått, lyfter fram aktuella ämnen och berättar vad vi har på gång. Läs tidningarna här. 


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00