Kundnöjdhet

Som kundägt bolag är det viktigt för oss att veta vad våra ägare tycker om oss, det vill säga våra försäkringstagare. Varje år genomför vi en stor kundundersökning och i december 2018 deltog 8 443 kunder.

Kunderna fick bland annat frågor om hur de upplevde kundservice, skadereglering, kompetens, tillgänglighet och premier. Medelvärdet av det totala resultatet blev 5,36 på skalan 1-6, där 1 är Dåligt och 6 är Utmärkt.

Vi fick in 8 448 kommentarer varav 92,4 procent var positiv kritik, vilket ger oss bekräftelse på att vi är på rätt väg. Vi fick även många bra förslag på hur vi kan bli bättre. 

Läs hela sammanställningen i dokumentet nedan.


Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00