Bolagsstyrning

Sveland Djurförsäkringar är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att det är kundägt och att det inte är vinstutdelande. Vi äger tillsammans!

Det liknar i formen mycket ett kooperativ eller en ideell förening och ägarna består av bolagets kunder. För att hantera beslutande utses representanter bland ägarna som representerar alla kunder på stämman.

Sveland Djurförsäkringars organisation består av följande delar:

  • Fullmäktige - ägarnas/kundernas representanter.
  • Styrelse - ledamöter som utsetts att svara för organisation och förvaltning av bolaget.
  • Ledning - vd samt ekonomi- och finanschef, affärschef, HR-chef och hållbarhets- och produktutvecklingschef.
  • Medarbetare - ett 60-tal anställda för att hantera administration, försäljning, marknadsföring och kund- och skadeservice.
  • Försäkringsombud - ett 40-tal ombud som enskilt säljer bolagets försäkringar.

Kunderna påverkar även direkt bolagets utveckling genom kontinuerlig kundkontakt och årliga kundundersökningar.


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00