Ledning

Ledningsgruppen på Sveland Djurförsäkringar:

Pål Alfvegren - VD
Anställd sedan 2019
Civilekonom vid Umeå universitet

Linda Kreutz - Ekonomichef och vice VD
Anställd sedan 2015
Utbildad civilekonom vid Lunds universitet

Joakim Källqvist - Försäljningschef
Anställd sedan 2016
Ekonomi- och ledarskapsstudier

Christine Ehrlander - Skade- och kundservicechef
Anställd sedan 2007
Biologistudier vid Stockholms universitet, tidigare produktspecialist på Sveland

Henrik Harej - Marknadschef
Anställd sedan 2017
Studier vid Institutionen för reklam och PR vid Stockholms universitet