Ledning

Ledningsgruppen på Sveland Djurförsäkringar:

Pål Alfvegren - vd
Anställd sedan 2019
Civilekonom vid Umeå universitet

Linda Kreutz - Chef affärsstöd och vice vd
Anställd sedan 2015
Utbildad civilekonom vid Lunds universitet

Joakim Källqvist - Chef affärsområde sällskapsdjur
Anställd sedan 2016
Ekonomi- och ledarskapsstudier

Therese Wijkmark - Chef affärsområde häst
Anställd sedan 2005
Studier i ekonomi och marknadsföring på Biologiska Yrkeshögskolan