Ledning

Ledningsgruppen på Sveland Djurförsäkringar:

Pål Alfvegren - vd
Anställd sedan 2019

Linda Kreutz - vice vd och affärsområdeschef sällskapsdjur
Anställd sedan 2015

Therese Wijkmark - affärsområdeschef häst
Anställd sedan 2005

Fredrik Lundgren - affärsområdeschef affärsstöd
Anställd sedan 2020

Håkan Persson - chef ekonomi och finans
Anställd sedan 2019

Åsa Jonsson - chef HR
Anställd sedan 2019