Ledning

Ledningsgruppen på Sveland Djurförsäkringar:

Pål Alfvegren - vd
Anställd sedan 2019

Linda Kreutz - vice vd och affärsområdeschef för sällskapsdjur
Anställd sedan 2015

Therese Wijkmark - affärsområdeschef för häst
Anställd sedan 2005

Håkan Persson, affärsstödschef
Anställd sedan 2019

Åsa Jonsson - HR-chef
Anställd sedan 2019