Styrelse

Bild: Sveland Djurförsäkringars styrelse, fr v Cecilia Näsman, Torkel Falk, Claes Paulsson, Glenn Oredsson och Silvia Widén. 

Glenn Oredsson - Ordförande
Ledamot sedan 2013
Lantmästarexamen, SLU Alnarp
Erfarenhet: Lantbruksekonom, lantbrukare/egen företagare, styrelseuppdrag

Silvia Widén - vice ordförande
Ledamot sedan 2018
Jur kand från Lunds Universitet
Erfarenhet: Advokat, skadereglerare, sakkunnig i försäkringsnämnder

Torkel Falk
Ledamot sedan 2014
Leg. Veterinär från SLU, specialistkompetens kardiologi
Erfarenhet: Forskare, praktiserande veterinär, företagare, styrelseuppdrag

Claes Paulsson
Ledamot sedan 2018
Företags- och förvaltningsjuridik vid Göteborgs Universitet
Erfarenhet: Rådgivare, chefscontroller, delägare och utvecklare av bolag

Cecilia Näsman 
Ledamot sedan 2019
Civilekonom från Uppsala Universitet
Erfarenhet: Hållbarhetsstrateg, mångårig bakgrund inom finansvärlden, delägare i bolag