Styrelse

Sveland Djurförsäkringars styrelse:

Mats Nilsson - Ordförande
Ledamot sedan 2015
Ekonomistudier vid Lunds universitet
Erfarenhet: VD Sparbanken Gripen, VD Gorthon Lines, styrelseuppdrag

Chris Danielsson - Vice ordförande
Ledamot sedan 2007
Universitetsstudier i pedagogik
Erfarenhet: Egen verksamhet inom hästnäringen, styrelseuppdrag

Cecilia Hollerup 
Ledamot sedan 2010
M Sc. Jur kand från Lunds universitet
Erfarenhet: Bankjurist, VD-uppdrag, styrelseuppdrag

Torkel Falk
Ledamot sedan 2014
Leg. Veterinär från SLU, specialistkompetens kardiologi
Erfarenhet: Forskare, praktiserande veterinär, företagare, styrelseuppdrag

Glenn Oredsson
Ledamot sedan 2013
Lantmästarexamen, SLU Alnarp
Erfarenhet: Lantbruksekonom, lantbrukare/egen företagare, styrelseuppdrag

Sylve Söderstrand (bild saknas)
Ledamot sedan 2017

Erfarenhet: Förbundskapten för hopplandslaget, företagare, hopptränare

Pål Alfvegren (bild saknas)
Ledamot sedan 2017
Utbildning vid Umeå universitet
Erfarenhet: IT-direktör, VD-uppdrag, ekonomichef