Styrelse

Sveland Djurförsäkringars styrelse:

Mats Nilsson - Ordförande
Ledamot sedan 2015
Ekonomistudier vid Lunds universitet
Erfarenhet: VD Sparbanken Gripen, VD Gorthon Lines, styrelseuppdrag

Glenn Oredsson - vice ordförande
Ledamot sedan 2013
Lantmästarexamen, SLU Alnarp
Erfarenhet: Lantbruksekonom, lantbrukare/egen företagare, styrelseuppdrag

Chris Danielsson
Ledamot sedan 2007
Universitetsstudier i pedagogik
Erfarenhet: Egen verksamhet inom hästnäringen, styrelseuppdrag

Torkel Falk
Ledamot sedan 2014
Leg. Veterinär från SLU, specialistkompetens kardiologi
Erfarenhet: Forskare, praktiserande veterinär, företagare, styrelseuppdrag

Sylve Söderstrand 
Ledamot sedan 2017
Erfarenhet: Förbundskapten för hopplandslaget, företagare, hopptränare

Silvia Widén
Ledamot sedan 2018
Jur kand från Lunds Universitet
Erfarenhet: Advokat, skadereglerare, sakkunnig i försäkringsnämnder

Claes Paulsson
Ledamot sedan 2018
Företags- och förvaltningsjuridik vid Göteborgs Universitet
Erfarenhet: Rådgivare, chefscontroller, delägare och utvecklare av bolag