Att följa upp sina valpar

Dina valpar är förhoppningsvis sålda, valplådan är renskurad och undanställd och din tik är ensam om din uppmärksamhet igen. Är din uppgift som uppfödare slut nu? Inte alls, snarare kan man säga att den går in i en ny fas.

Dina valpköpare kommer troligtvis att ha många frågor om sina nya, små familjemedlemmar och förhoppningsvis är du experten de kan vända sig till. Om ni har en god kontakt kan det innebära att du blir uppdaterad om framsteg på valpkursen eller rosetter från utställningsringen. Vår uppfödarprofil Elisabeth Rhodin pratar om relationen som en form av ”livstidssupport”:

– Det är viktigt att erbjuda telefonjour, en möjlighet för valpköparna att ringa och fråga om precis allting. Att du följer upp valparna och alltid finns där som ett stöd för valpköparna är en av dina viktigaste uppgifter. Jag brukar säga att ”livstidsupport” ingår när man köper en valp från mig.

Uppföljning
När man pratar om hunduppfödning är det ett par ord som ständigt återkommer: uppföljning och utvärdering. Vad man syftar på är vikten av att följa de hundar man fött upp och se vad det blir av dem ur olika aspekter, till exempel hälsa och mentalitet.

En god kontakt med valpköparna gör det möjligt för dig som uppfödare att följa upp och utvärdera din valpkull. Vad ärvde de från sina föräldrar, exteriört och egenskapsmässigt? Är de friska och sunda? Är deras ägare nöjda med dem? Kort sagt, blev det som du förväntat dig?

Alla de kunskaper och erfarenheter du får genom att följa dina valpar upp i vuxen ålder har du nytta av i framtiden, den dag du kanske känner att det är dags att planera för en valpkull igen. 

Utvärdering
Utvärdering, både av valpkullen och av avelstiken, är en process i flera steg. Och det är inte förrän valparna vuxit upp som du kan skaffa något slags facit över om just den här kombinationen av avelsdjur blev lyckad. Med några hjälpmedel kan man som uppfödare få en rimlig bild av de hundar man producerat.

För många uppfödare sker den första utvärderingen när valparna är i ettårsåldern och kommer till röntgen. Först då kan du slå fast hur bra leder din avelstik lämnade i arv. Flera av de hälsoundersökningar som görs på våra hundar registreras av SKK centralt (stamboken). Det betyder till exempel att ögonundersökningar, höft- och armbågsledsröntgen samt patellaundersökningar förs in i dataregistret, oavsett vilken ras den hund som har genomgått undersökningen är av.

Kanske kan du uppmuntra dina valpköpare att mentalbeskriva eller ställa ut sina hundar. Är dessa officiella arrangemang stambokförs de av SKK. Poängen med den centrala registerföringen är bland annat att var och en som är nyfiken kan ta del av resultaten på SKK:s webbtjänster Hunddata respektive Avelsdata. Om special- eller rasklubben har egenskapbeskrivningar avsedda för just din hundras kan det vara fördelaktigt för dig om dina valpköpare vill delta, inte minst för att ge dig som uppfödare värdefull information.

Läs mer här: Verktyg för hunduppfödare

Valpträffar 
Förklara för dina valpköpare att det känns viktigt och angeläget att få följa upp dina valpar. Internet, mejl och fysiska valpträffar är suveräna hjälpmedel när det gäller att engagera valpköpare. Då kan du själv skaffa dig en uppfattning om mentalitet, egenskaper och exteriör hos din valpkull. Läs den rasspecifika avelsstrategin, RAS, för just din avelshunds ras och fundera på om din valpkull överensstämmer med intentionerna för rasen.

Avelsmål 
Det är inte ovanligt att en uppfödare, efter att ha utvärderat sin valpkull, kommer fram till att en viss tik inte bör fortsätta avlas på. Kanske gör du klokast i att köpa in en tik från annat håll som kan ta fram valpar som bättre uppfyller de kriterier du har för hundar du vill föda upp? Fundera på vad som är rimliga avelsmål för din uppfödning och lägg upp en plan för hur du ska nå dit.

Dolda och synliga fel
Du som säljare ansvarar för fel som fanns vid leverans men som visar sig först senare, så kallat dolt fel. Enligt konsumentköplagen är fel som uppträder inom sex månader efter leverans att betrakta som dolda fel, det vill säga de är ett säljaransvar. Detta såvida inte säljaren kan bevisa annat (det är säljaren som ska bevisa att felet inte förelåg vid leveransen). Efter sex månader är det köparens sak att bevisa att felet förelåg vid leveransen.

Läs mer här: Dolda fel vid valpköp

Reklamation och återköp
En köpare som vill ha rätt till kompensation för ett fel, är skyldig att reklamera felet till uppfödaren. Detta ska göras inom två månader från det att felet upptäckts. Ett fel som upptäcks senare än tre år från det att hunden levererades kan inte reklameras. Säljarens ansvar begränsas således till de tre första åren efter leverans.

Läs mer här: Dolda fel för valpkull | Försäkring för hunduppfödare

Det händer ibland att en försäljning inte blev som man hoppats på och att köparen av olika anledningar ångrar sig. Det är därför viktigt att det i köpeavtalet tydligt framgår vad som gäller vid ett eventuellt återköp. Det kan till exempel vara så att du som uppfödare tillåter att köpa tillbaka valpen mot en del av kostnaden, inom en på förhand fastställd tidsperiod. 

Mentorer och litteratur 
För dig som inte haft någon kull tidigare eller väldigt sällan tar en kull kan en mentor vara ett viktigt stöd. Tänk efter om du har en vän inom hundsporten som du har respekt för sett till erfarenhet, etiska värderingar, hundhållning och kunskap. Hör efter om möjligheten att få vända dig till den personen med frågor och funderingar. Det kan vara ett bra komplement till den litteratur som också finns i ämnet hundavel. 

Källa: Svenska Kennelklubben

Relaterade artiklar
Verktyg för hunduppfödare | Sveland Djurförsäkringar
Att para sin tik | Sveland Djurförsäkringar
SKK:s arbete för sund hundavel | Svenska Kennelklubben
Att följa upp sina valpar | Svenska Kennelklubben (skk.se)

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Ansvar- och rättsskydd