Allergi hos hund

Hundar kan, liksom vi människor, drabbas av olika allergier. Framför allt handlar det om allergi mot födoämnen eller sådant som finns luftburet i vår omgivning. Går det att förebygga att hunden blir allergisk och vad gör man om man upptäcker symtom? 

Kvalster, pollen, mögel och födoämnen är alla exempel på så kallade allergener som kan orsaka allergiska reaktioner hos såväl människor som djur. Enligt forskning från SLU har allergidiagnoserna ökat de senaste åren. Det kan bero på en faktisk ökning, men också på att veterinärer blivit bättre på att sätta diagnosen, och att hundägare själva är mer uppmärksamma på symtomen. 

 

– Det finns troligen ett mycket stort mörkertal med djur som har lindriga till måttliga allergier där man inte söker vård. Allergi är mycket vanligt. Vanligare inom vissa raser, men det har även börjat dyka upp mer bland raser som tidigare inte haft problem, säger veterinär Erica Gumpert Herlofson. 

Går det att förebygga allergi hos hund?
Risken att hunden utvecklar allergi ökar om föräldrarna är allergiska, därför ska du inte avla på eller köpa en hund du vet har allergiska föräldrar. Som hundägare kan du lägga en bra grund för din hunds välmående genom att sköta om den väl, låta den vara mycket utomhus, motionera och ge den bra mat. Det finns dock ingen garanti för att din hund ändå inte blir allergisk. 

– Man har sett att om tiken utfodras med mjölksyrade produkter och/eller probiotika eller färskfoder under dräktighet och digivning, och att valparna får mjölksyrade produkter och/eller probiotika när de är små så att tarmfloran är optimalt gynnsam, så är det lägre risk för att de ska utveckla allergi, berättar Erica. 

Hon understryker att färskfoder kan vara problematisk ur en hygienaspekt, så det är svårt att ge en generell rekommendation i det avseendet. 

Symtom som kan tyda på allergi 
Atopisk allergi, det vill säga allergi mot ämnen i omgivningen, är den vanligaste allergin hos hund. Allergin debuterar vanligtvis vid ½ till tre års ålder och kan yttra sig på olika sätt, framför allt genom klåda och eksem, då vanligtvis i ansiktet, kring öronen, ljumskarna och runt analöppningen. Hunden kan bita, riva och slicka mycket på sig själv. Huden kan se mjällig ut och ha en rodnad eller bli infekterad. Nysningar och rinnande ögon förekommer också. Ytterligare tecken är att en del hundar ovanligt ofta drabbas av öroninflammation eller får mycket problem med tassarna. 

Vid födoämnesallergi kan hunden, förutom klåda, även ha besvär med kräkningar och diarré. Ofta är det då proteinet i maten hunden inte tål. Födoämnesallergi debuterar i de flesta fall tidigt i hundens liv och utgör ungefär 10% av alla allergier hos hund. 

Diagnos och uteslutningsmetod
De symtom som uppkommer vid allergi kan, som vi tidigare nämnt, också bero på ett flertal andra orsaker, till exempel parasiter eller infektioner. Därför behöver en veterinär först utesluta alla andra tänkbara skäl till hundens besvär innan en diagnos kan ställas. Som en del i utredningen kan man göra ett allergitest genom blodprov eller pricktest. 

Enligt Erica kan man inte göra en egen uteslutningsmetod; allergi behöver utredas hos en veterinär. 

– Det som däremot är bra är om man börjar föra dagbok inför ett veterinärbesök. Att anteckna när, var, hur och vilka symptom djuret har och i vilken grad från dag till dag, se över om det är säsongsbetonat och börja skriva upp all mat man har gett eller ger till sitt djur. Det kommer att vara till stor hjälp för att man ska kunna bekräfta eller utesluta en eventuell allergi på ett korrekt sätt hos veterinären, säger hon. 

Vilken behandling finns det? 
Det är ovanligt att hunden växer ifrån sin allergi och många gånger krävs livslång behandling. Det finns olika typer av behandlingar att sätta in mot allergiska besvär. Bäst är förstås att undvika det hunden är allergisk mot, framför allt går detta att göra om hunden visat sig vara allergisk mot något födoämne. Det finns också behandling i form av tabletter med kortison och andra substanser. Speciella schampon och sprayer kan lindra hudproblem och klåda. Hyposensibilisering är en långvarig immunbehandling som fungerar som ett slags vaccin där hunden utsätts för små mängder av ämnet de är allergiska mot, med målet att immunförsvaret stegvis ska vänja sig vid allergenen. Det ges genom sprutor eller spray och är en kostsam och tidskrävande behandling, som emellertid ofta ger goda resultat.  

Husdjurspodden – din djurkompis i poddvärlden
Svelands podcast “Husdjurspodden – din djurkompis i poddvärlden” är en podcast för alla oss som älskar djur och som inspireras av kunskap och engagemang. I första avsnittet av säsong 2 pratar etolog Emma Almquist med Susanne Åhman, som är specialist på hudsjukdomar och kan det mesta som är värt att veta om klåda, öronproblem och kloproblem.

Läs mer om "Susanne Åhman – Allergi hos hundar" och lyssna här. Du kommer bland annat att få veta mer om hur det kommer sig att omkring hundra tusen hundar i Sverige är allergiska. Våra hundars immunförsvar tror nämligen att ofarliga saker så som björkpollen, griskött eller dammkvalster är farligt. Men varför blir det så? Vad kan vi göra åt det? Och hur är det att leva med en allergisk hund? Förutom allergi hos hundar, fokuserar avsnittet även på veterinärmedicin, nyårs-stressade djur och mycket mer! Lyssna i Spotify. 

Vad täcker försäkringen?
Försäkringen hos Sveland kan täcka allergiutredning. För att få ett försäkringsskydd mot allergi är det viktigt att hunden försäkras redan som valp eftersom allergin vanligtvis uppstår tidigt. Receptbelagda läkemedel och medicinkostnader kan ersättas, medan medicinskt foder, schampo eller andra liknande produkter inte ersätts. Se fullständiga försäkringsvillkor för att ta reda på vad som ingår i just din försäkring.  

Relaterade artiklar
Pollenallergi - en plåga även för hunden 
Noskvalster hos hund | Sveland Djurförsäkringar
Vanligaste sjukdomarna och skadorna hos hunden 
Varför kräks hunden? 

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Hundförsäkring