Vanligaste sjukdomarna och skadorna hos hunden

Det är inte ovanligt att våra hundar råkar ut för sjukdomar och skador. Vilka är de vanligaste och vad innebär de? Vi listar de vanligaste sjukdomarna och skadorna hos hundarna som är försäkrade hos oss på Sveland.

1. Hälta

Hälta kan bero på många saker. Det kan vara en fraktur, stukning eller en sårskada som ställer till det för hunden. Ibland kan hältan bero på artros och/eller problem med lederna. Oftast är det äldre hundar som drabbas av dessa problem. Men även yngre hundar kan drabbas av utvecklingsrubbningar i lederna som kan orsaka hälta. Symptom är att hunden haltar, går orent och ibland vill hunden inte stödja sig på ben eller tass. En hund med hälta ska endast gå korta promenader och vila mycket så att den får chans återhämta sig. Veterinär bör kontaktas om det inte blivit bättre på några dagar eller om det exempelvis blir varmt och börjar svullna.

2. Öroninflammation

Både hundar med stående och liggande öron kan drabbas av öroninflammation. Öroninflammation hos hundar orsakas framför allt av bakterier och jästsvamp som växer i varma och fuktiga hörselgångar. Ofta märker man öroninflammationen genom att hunden börjar klia sig i örat/öronen och skakar på huvudet. Andra symtom på öroninflammation kan vara att hunden håller huvudet åt ena sidan, att örat luktar illa eller att hunden gnäller när man rör vid örat. Vid symtom på öroninflammation är det viktigt att kontakta veterinär.

3. Kräkning och Diarré

Det kan finnas fler orsaker till att din hund kräks eller bli lös i magen. Till exempel kan det bero på att hunden ätit något olämpligt, foderbyte, magkatarr eller bakterier. Ofta är symptomen snabbt övergående och går att behandla hemma. Kontakta veterinär om hundens allmäntillstånd är påverkat, det vill säga att den är hängig, inte vill dricka och har feber. Speciellt små valpar är känsliga för uttorkning, så om hunden kräks upprepade gånger och inte får behålla vätska är det viktigt att snabbt kontakta veterinär. Läs mer: Hunden kräks och har diarré.

4. Klobrott

Klobrott innebär att klon fläkts upp så att pulpan blottats. Klobrott orsakas ofta av att hunden fastnat med eller brutit klon.Har hunden mycket långa klor ökar risken att hunden skadar klon. Se därför till att hålla hundens klor korta genom att klippa eller fila dem. Tidiga tecken på klobrott är att hunden ofta slickar sig på sina tassar och klor. Beroende på hur stor spricka det är i klon så brukar det också gå att se om hunden har ont om man vidrör vid tassen eller klon. Vid klobrott finns en risk för infektion. Under sommaren kan läget vara ganska akut då risken att drabbas av infektion är större. Om hundens klo brutits ytligt, går det att klippa bort den skadade delen. Om man misstänker att en liten bit av klon fortfarande sitter kvar, bör man uppsöka veterinär. Läs mer: Tecken på att hunden fått klobrott.

5. Tumör i juver

Uppkommer oftast på äldre tikar. Tumören upptäcks ofta att man hittar en svullnad eller knöl runt hundens buk. Vid upptäckt ska man kontakta veterinär omgående för vidare prognos. Om tumören har spridit sig så rekommenderas oftast en operation.  För att minska risken för en juvertumör så kan man kastrera sin hund så tidigt som möjligt, då juvertumörerna ofta är hormonrelaterade. Det är viktigt att man konsulterar sin veterinär kring för och nackdelar med en kastrering. I förebyggande syfte kan man regelbundet känna igenom sin hund efter förändringar i form av knölar. 

6. Klåda

Klåda hos hund kan bero på många olika anledningar och visa sig på olika sätt. Hunden kan klia och slicka sig, ibland så mycket att det uppstår sår. Orsakerna kan vara många men några exempel är: allergier, parasiter och hudinfektioner. Ibland kan hunden även slicka sig pga smärta. Att dagligen gå igenom sin hund, ge den bra foder, sköta om pälsen och se till att hygienen är god där hunden vistas är enkla sätt för att snabbt upptäcka exempelvis parasiter och eventuella hudproblem till följd av tovor och smuts. 

7. Pyometra/Livmoderinflammation

Pyometra, det vill säga varig livmoderinflammation, drabbar ungefär var fjärde tik före tio års ålder. Hur vanlig sjukdomen är skiljer sig dock åt mellan olika raser. Berner sennen och rottweiler är till exempel i högre grad drabbade än tax och schäfer. Av de tikar försäkrade i Sveland Djurförsäkringar som behandlats för pyometra är nästan hälften mellan sju och nio år då de insjuknar. Orsaken till att hundar drabbas av pyometra är komplex och inte helt klarlagd. Hormonell påverkan och även tikens immunförsvar misstänks vara en del av de bakomliggande orsakerna till sjukdomen. Det enda säkra sättet att undgå livmoderinflammationer är att kastrera tiken. Vill du inte kastrera din tik är det viktigt att vara uppmärksam på om hon uppvisar eventuella sjukdomssymtom. Några symtom på att en tik har drabbats av pyometra kan vara flytningar (oftast illaluktande), feber, trötthet eller nedsatt allmäntillstånd, ökas törst och urinering, kräkningar, diarré, ont i magen och ovilja att röra sig. Läs mer: Livmoderinflammation hos tikar.

8. Tandfraktur

Om en bit av tanden går av så kallas detta för tandfraktur. Orsaken kan vara att hunden har tuggat på ett hårt objekt som så ett hårt tuggben eller att tanden utsatts för ett trauma. Frakturer kan också vara sjukdomsrelaterade då det finns sjukdomar som gör att hundar får lättare att drabbas av frakturer. Symptom kan vara att hunden inte vill äta eller äter dåligt pga smärta. En misstänkt tandfraktur behöver bedömas av veterinär snarast då bakterier kan göra frakturen värre snabbt.

9. Allergi

Innebär att hunden är allergisk mot någonting i sin miljö och reagerar starkt på det. Hunden kan reagera både mot ämnen i maten, s.k. foderallergi, eller mot ämnen i omgivningen, tex dammkvalster eller pollen i luften. Symptom kan visa sig genom klåda eller återkommande öroninfektioner. Veterinären kan göra olika typer av allergitest för att säkerställa att din hund är allergisk och mot vad. Ibland går det dock inte att säkerställa mot vad hunden är allergisk mot. Misstänker man foderallergi så görs testet genom att hunden sätts på en strikt diet. Behandlingen mot allergi är anpassad efter den specifika hunden och utgår från vad hunden är allergisk mot så det kan skilja sig från hund till hund. Läs mer: Allergi hos hund - symptom, diagnos och behandling.

10. Sårskador/Bitskador

Små sår kan man ju ofta tvätta och hålla rent själv, så det blir aldrig ett försäkringsärende. Bitsår, från främst andra hundar, behöver nästan alltid veterinärvård för att se till att det inte bildats sårfickor i huden som behöver dräneras. Ibland behövs även smärtlindring och antibiotika.

Statistiken är hämtad från Sveland Djurförsäkringars skadestatistik.

Relaterad artikel
Pris på veterinärbesök med hunden