Noskvalster - så känner du igen symtomen

Om din hund nyser och fnyser ovanligt mycket kan det bero på att den drabbats av noskvalster. Diagnosen är vanligare i Skandinavien än i andra delar av världen och man tror att ungefär 20 procent av hundarna i Sverige drabbas. 

Noskvalster är små parasiter som, liksom det hörs på namnet, trivs i slemhinnorna i hundens nos och bihålor. Symptomen är nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar eller försämrat luktsinne. Hunden brukar inte må dåligt i övrigt. Det är inte heller farligt för hunden att ha noskvalster, men det kan vara jobbigt och besvärligt för den. Vissa studier har visat att runt en av fem hundar i Sverige drabbas av noskvalster. 

Svårställd diagnos
Man tror att noskvalster smittar mellan hundar när de har direktkontakt med varandra, men misstänker också att det kan smitta indirekt genom att kvalstren lever kvar en tid utanför hundens nos. Därför går det inte att utesluta att smitta kan ske genom till exempel leksaker eller vattenskålar. Eftersom nysningar och irritation i nosen kan bero på flera andra diagnoser som allergi, virus eller att något fastnat i nosen, kan diagnosen noskvalster vara svår att ställa. Dessutom finns det inte särskilt mycket kunskap om parasiten.

Ibland går det att se de små krypen med blotta ögat. De är ungefär en millimeter stora och har en gulaktig färg. Kroppen påminner om en spindel. Kan man inte se kvalstren ställs diagnosen genom uteslutningsmetoden där en veterinär utreder hur sannolikt det är att symtomen beror på just kvalster. 

Behandling
Om du misstänker att din hund har drabbats av noskvalster eller är osäker på vad symtomen beror på ska du låta den utredas av en veterinär som sedan får ta ställning till eventuell behandling. Om noskvalster konstateras används ofta något preparat mot just parasiter. Så vitt man vet kan människor eller katter inte smittas av noskvalster. 

Relaterade artiklar
Lyssna på podcast-avsnittet: "Allergi hos hund"
Allergi hos hund - symptom, diagnos och behandling
Pollen - en plåga även för hunden
Vanligaste sjukdomarna och skadorna hos hunden

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Hundförsäkring Favorit