Vad är en valpbesiktning och vad ingår

Vid en valpbesiktning undersöks valpens allmäntillstånd och kropp av en veterinär. Totalt består besiktningen av 12 punkter som alla undersöks. Här är allt du som uppfödare behöver och bör veta om valpbesiktning, också kallat veterinärbesiktning.

Veterinären kollar på ögon, öron, tänder och lyssnar på hjärta och lungor. Även valpens rörelse undersöks; där ben, rygg, svans och testiklar kontrolleras för eventuella avvikelser. Päls och hud undersöks också för att se om det finns parasiter eller mjäll. 

Vad betyder anmärkning?

Hittar veterinären något som avviker under besiktningen noteras det i valpbesiktningsintyget som en anmärkning. Avvikelserna kan vara exteriöra fel, avvikelser som växer bort, missbildningar (PK deformitet) eller fel som inte ska avlas vidare på. Finns det inga avvikelser markeras punkterna med U.A, utan anmärkning, på intyget.

När får jag en reservation i försäkringen?

En reservation är ett undantag i försäkringen som kan vara både individbaserad och rasspecifik. En individbaserad reservation uppkommer när djuret har en eller flera avvikelser sedan tidigare. Det är viktigt att tänka på att ingen försäkring ersätter sjukdomar eller skador som har funnits eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknades. Vissa anmärkningar i besiktningen kan även ge reservationer i försäkringen.

När ska man som uppfödare göra en besiktning?

En veterinärbesiktning ska göras inom 7 dagar före leveransen där besiktningsdagen räknas som dag ett. Det betyder att valpen bör flytta till sitt nya hem inom en vecka efter besiktningen, annars bör en ny besiktning äga rum. Besiktningsintyget bör alltid finnas med när uppfödaren och den nya valpägaren gör upp om köpet. När man som uppfödare ska göra en valpbesiktning vid försäljning är det en individuell valpbesiktning som ska göras, och inte en valpkullsbesiktning.

När du säljer din valp bör du även tillhandahålla ett köpeavtal, ett registreringsbevis samt veterinärbesiktnings­intyget. Om valpen är vaccinerad ska du ge ett vaccinationsintyg och möjligen ett schema för kommande vaccinationer och avmaskning. Valpen ska vara id-märkt med antingen chip eller tatuering. Du som uppfödare bör även hjälpa eller uppmana valpköparna att ägaregistera sin hund hos Svenska Kennelklubben samt påminna dem att göra en ägarregistrering i hundregistret hos Jordbruksverket, som hundägare är skyldiga att göra enligt lag. Oavsett hundens ålder bör dessa dokument överlämnas vid en valpförsäljning.

Varför är en besiktning viktig för uppfödaren?

Det finns flera anledningar till att det är viktigt som uppfödare att göra en veterinärbesiktning. Den främsta anledningen är att intyget är det enda sättet för dig som uppfödare att visa att valpen var frisk vid leverans.

De svenska lagarna

Som uppfödare räknas man oftast som en näringsidkare, vilket innebär att lagen ser till konsumenternas rättigheter gentemot säljaren. Den så kallade konsumentköplagen är en tvingande lag som betyder att vissa bestämmelser inte kan avtalas bort mellan parterna. I lagens ögon gäller samma konsumentskydd för en valp, som för en vara/ting. Lagen skyddar konsumenten vid köp av en möbel hos en möbelhandlare liksom köpet av en valp från en uppfödare. Detta innebär att uppfödaren har samma skyldigheter till köparen som möbelhandlaren har, vilket betyder att man som uppfödare ansvarar för de fel som djuret haft innan leverans - oavsett om man visste om de eller inte.

Köplagen är en annan lag som sker mellan antingen två näringsidkare eller två privatpersoner. Denna lag är inte tvingande utan man kan avsäga sig från ansvar i avtalet. När parterna anses som likvärdiga gäller alltså köplagen i stället för konsumentköplagen.

Den nya konsumentköplagen, som Regeringen tagit fram, trädde i kraft maj 2022 och är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen. Här kan du läsa mer om vad den nya lagen kan komma att innebära för dig som uppfödare. Den 4 maj 2022 höll Sveland ett webbinar på samma tema; ”hur påverkar den nya konsumentköplagen dig som uppfödare?”. Inbjudan skickades ut till alla Svelands uppfödarkunder och webbinaret spelades in

Dolda fel-försäkring – så fungerar det

När veterinären diagnostiserar en hund med ett dolt fel innebär det att hunden har en defekt eller sjukdom som var befintlig vid leveransen, men som inte visats under veterinärbesiktningen eller vid leveranstillfället. Exempel: oavsett om det finns en besiktning som är U.A (utan anmärkning) och gjord i tid, så skulle till exempel rinniga ögon hos valpen inte betraktas som ett dolt fel hos försäkringsbolaget, eftersom felet inte var dolt för säljare och köpare vid köptillfället.

Därför är det alltid bra att man som uppfödare även har en kopia av veterinärintyget. Den dolda fel-försäkringen som uppfödaren skaffar är individuell för varje valp och gäller när uppfödaren blir ersättningsskyldig gentemot valpköparen enligt konsumentköplagen eller köplagen. Som uppfödare bör man därför ha en dolda fel-försäkring som gäller i 3 år från leveransdagen, förutsatt att det finns en befintlig veterinärbesiktning gjord inom 7 dagar från leveransen.

Dolda fel-försäkringen ger dig som uppfödare en ekonomisk trygghet ifall ett dolt fel skulle uppkomma hos en eller flera valpar i kullen. Det är viktigt att skilja på uppfödarens dolda fel-försäkring och den dolda fel-försäkring som valpköparna har genom sin egen valpförsäkring. Valpköparnas försäkring ska inkludera ett dolda fel-skydd för att ersätta eventuell veterinärvård. Valpköparna kan därefter kräva ersättning för dessa utgifter från uppfödaren och därav finns tryggheten i form av uppfödarens egna dolda fel-försäkring.

Det är därför viktigt att du som uppfödare informerar kommande valpköpare att teckna en försäkring för sin valp; för att få ersättning för veterinärvård vid ett dolt fel.

Läs mer om Svelands dolda fel-försäkring för din valpkull HÄR. Vill du lära dig mer? Ta del av Svelands, lilla dolda fel-skola HÄR

Nyteckning av valpförsäkring

Om veterinärbesiktnings­intyget är äldre än sju dagar vid hundens leverans medför det att de nya valpägarna får karens i sin valpförsäkring, i stället för att börja gälla direkt från leverans. Karensen gäller 20 dagar och innebär att från dagen försäkringen tecknas behöver det gå 20 dagar till att den går att utnyttja. Som uppfödare och hundägare är du säkert medveten om de olyckor och skador som valparna lätt kan råka ut för. Därför är det viktigt att besiktningen är gjord inom rätt tid samt att de nya hundägarna har tecknat en egen försäkring som gärna startar samma dag som köptillfället. Detta för att undgå eventuell karenstid samt för den ekonomiska tryggheten vid eventuella veterinärbesök.

”Vi på Sveland ser ibland att vissa uppfödare hänvisar de nya ägarna att själv göra en veterinärbesiktning efter leverans. Riskerna med att göra så är stora, både för uppfödaren och köparna”, säger Johanna Lydahl, skadechef Affärsområde Sällskapsdjur på Sveland Djurförsäkringar. Om ett besiktningsintyg saknas vid leveransen kan du som uppfödare inte garantera att du säljer en frisk valp - och de eventuella ersättningskostnaderna kan bli stora. Mellan leveranstillfället och hundköparnas veterinärbesiktning har olika försäkringsbolag olika regler kring antal dagar som gäller, vilket ökar risken för att man missar det sista datumet och därför endast kan teckna en försäkring med undantag och/eller karenstid. Skulle en veterinärbesiktning göras för sent hos köparna riskerar du som uppfödare att stå utan en giltig dolda-fel försäkring.

För SKK-uppfödare gäller SKK-grundregel: hunden ska vara veterinärbesiktigad inom 7 dagar innan leverans, 2:7. Skulle detta regelverk inte följas, riskerar du som SKK-uppfödare disciplinära påföljder.

Under Coronapandemin har konsumtionen av smuggelhundar ökat drastiskt. En av de saker som Sveland rekommenderar alla valpköpare är att alltid se till att det finns ett befintligt och godkänt veterinärbesiktnings­intyg vid köptillfället. Som uppfödare bör du föregå med ett gott exempel och påvisa kvalitén av din uppfödning genom att leverera ett intyg när de nya ägarna kommer och ska köpa valpen. Detta för att hjälpa till att minska den utbredda konsumtionen av smuggelhundar i vårt samhälle. Se Svelands artikel om smuggelhundar och vad man ska hålla utkik efter. 

Varför är en valpbesiktning viktig för Sveland – och våra kunder?

Sveland är ett kundägt, ömsesidigt bolag vilket innebär att kunderna alltid prioriteras. Sveland strävar efter ett hållbart djurägande - för att säkerställa samtliga kunders försäkringsskydd. En del kunder ska inte behöva ta större risker, än andra; du ska kunna vara säker på att Sveland som bolag tar rätt risker i förhållande till försäkringspremien. Sveland, liksom vilket annat försäkringbolag som helst, måste veta vad som försäkras in. En djurförsäkring är detsamma som en sakförsäkring; där en besiktning – riskbedömning - görs för nya produkter som inkommer.

Sveland vill bidra till en seriös, hållbar försäkringsbransch som gynnar både djur, uppfödare och köpare. Därför har Sveland som krav att en valpbesiktning ska vara gjord inom 7 dagar till leverans. Efter 7 dagar anses en valpbesiktning inte längre ge tillräckligt stor trygghet för Sveland, och samtliga av bolagets kunder - då det riskerar deras ekonomiska trygghet. Att besiktiga valpen i samband med köp är den bästa förutsättningen för att garantera att man säljer en frisk valp.

”Att uppfödare uppsöker veterinären och besiktigar sina valpar inför försäljning; det är så vi vill att branschen ska fungera – för ett mer hållbart djurägande och större trygghet för Svelands kunder/ägare”, säger Johanna Lydahl.

 

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Hundförsäkring Favorit