Kejsarsnitt

Hur vet man att tikens förlossning har gått fel och man måste uppsöka veterinär? Hur tar man bäst hand om sin tik efter ett kejsarsnitt och är det lämpligt att para tiken igen? Leg. veterinär Maria Eskilsson förklarar vad som kan gå snett och hur man ska tänka efter ett kejsarsnitt.

Orsaker till behov av kejsarsnitt
– Om tiken är dräktig med väldigt många eller väldigt få valpar ökar risken för att kejsarsnitt kommer behövas. Vid dräktighet med många valpar kan livmodern vara så pass uttänjd att den inte klarar av att driva ut alla. Vid få valpar är det inte säker att rätt hormoner stimuleras för att förlossningen ska starta, berättar Maria Eskilsson.

Tikens anatomi påverkar också. Hur tikens förlossningsvägar ser ut gentemot hur hennes kropp är byggd kan påverka hennes förmåga att föda på egen hand.

När bör man kontakta veterinär?
Man måste veta hur en normal valpning bör gå till, för att veta när det har gått fel. Man ska veta hur det ser ut när hunden är i ett utdrivningsstadie och man måste förstå skillnaden mellan förvärkar och krystvärkar.

Läs mer om dräktighet och valpning här. 

Uppsök veterinärvård om:

  • Tiken har kraftiga, täta, regelbundna värkar utan att det kommer en valp. Då bör man inte vänta mer än 20–30 minuter innan man tar sig in till klinik för undersökning. Tar det längre tid än så bör man nästan räkna med att den första valpen kanske inte överlever.
  • Tiken har grönaktiga flytningar utan att det kommer en valp inom 2–4 timmar.
  • Fostervattenavgång sker utan att det händer något på 2–3 timmar.
  • Tiken har svaga och oregelbundna värkar i mer än 2–4 timmar.
  • Det har gått mer än 2–4 timmar sedan senaste valpen och man vet att det bör finnas fler kvar.
  • Tiken har varit i utdrivningsstadiet i mer än 12 timmar.

Var förberedd inför att det kan gå fel. Ha tillgång till bil och se till att någon kan åka med dig. Kolla upp vilka kliniker som har jouröppet, om de har möjlighet att ta emot ett akutbesök samt hur lång tid det tar att åka dit. 

Vilken eftervård är viktig att tänka på efter ett kejsarsnitt?
– Om tiken har genomgått ett kejsarsnitt är det viktigaste att hålla koll på såret. Håll koll så det inte blir rött, svullet eller luktar illa. Om det kommer sårvätska kan man försiktigt tvätta bort det med koksaltlösning eller ljummet vatten, så det inte torkar. Observera att man bör undvika att gnugga eller ta direkt på såret. Svullnar såret upp och uppvisar ovan beskrivna symptom ska man kontakta veterinär, då det är ett tecken på infektion, säger Maria Eskilsson.

Det tar cirka fyra veckor för bukhinnan (den inre hinnan som håller organen kvar i bukhålan) att läka efter en buköppning, och under den tiden ska tiken ta det lugnt och ta hand om valparna. Tiken bör undvika hopp, till exempel upp på eller ner från möbler, då sådana rörelser sträcker ut buken och ökar risken för att stygnen spricker eller släpper. 

Man bör se till så att tiken producerar tillräckligt mycket mjölk, genom att väga valparna och se till att de ökar i vikt som de ska. På de olika rasklubbarnas hemsidor finns ofta bra information om hur mycket valpen bör väga vid födsel och hur en förväntat viktuppgång ser ut.

Vad finns det för komplikationsrisker efter ett kejsarsnitt?
Den huvudsakliga komplikationsrisken vid ett kejsarsnitt är sårinfektion. Man ska även hålla koll på tikens juver och flytningar. Är det riklig blödning i flytningarna bör man kontakta veterinär. Att det kommer flytning ett tag efter kejsarsnittet är okej, men flytningarna ska inte lukta illa och de ska avta, samt inte vara för rikliga.

Det kan ibland vara svårt att veta när man behöver ta sin hund till veterinär och när går bra att avvakta. Är du orolig för din hund inför förlossning eller efter ett kejsarsnitt? Kom ihåg att du som Svelandkund erbjuds fri rådgivning genom samtal till både Svelands Vårdguide och FirstVet.  

Är det lämpligt att para hunden igen efter ett kejsarsnitt?
Det beror på varför kejsarsnittet behövdes. Finns det en anatomisk defekt är det enligt lagstiftning olagligt att para tiken igen.

– Rent juridiskt får man para på tikens nästa löp om det inte finns en anatomisk defekt. Men man bör överväga om det finns skäl att tro att det kan ske komplikation igen. Med en ärrad livmoder kan det att vara svårare för tiken att bära och föda valpar. Fundera över tikens ålder, kommer hon att orka? Hur fungerade eftervården? Diskutera det medicinskt lämpliga med veterinären och vikta dina motiv till att ta en kull mot fördelarna med att vänta. Risken finns att det leder till ytterligare en komplicerad förlossning, säger Maria Eskilsson. 

Vad ersätter försäkringen?
Från att tiken är över 20 månader gammal ersätter veterinärvårdsförsäkringen i Svelands uppfödarförsäkringar kostnader vid de två första kejsarsnitten, om tiken enligt veterinärmedicinsk expertis och vedertagen behandling inte kan föda själv. Svelands övriga hundförsäkringar ersätter det första kejsarsnittet. Undantag gäller för vissa hundraser.

Förlossningskomplikationer eller kejsarsnitt ersätts inte för tik som fött två kullar inom en tolvmånadersperiod och som sedan inte fått vila minst tolv månader innan nästa valpkull. All information om vad din hundförsäkring ersätter står i villkoren – läs noggrant igenom villkoren för just din försäkring.

Läs mer om våra uppfödarförsäkringar här:
Sveland Kennelförsäkring | Försäkring för hunduppfödare
Sveland Flockförsäkring | Försäkring för hunduppfödare

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Sveland Kennelförsäkring
Sveland Flockförsäkring