Kejsarsnitt

Hur vet man att tikens förlossning har gått fel och man måste uppsöka veterinär? Hur tar man bäst hand om sin tik efter ett kejsarsnitt och är det lämpligt att para tiken igen? Leg. veterinär Maria Eskilsson förklarar vad som kan gå snett och hur man ska tänka efter ett kejsarsnitt.

Orsaker till behov av kejsarsnitt

Många eller få valpar
Om tiken är dräktig med väldigt många eller väldigt få valpar ökar risken för att kejsarsnitt kommer behövas. Vid dräktighet med många valpar kan livmodern vara så pass uttänjd att den inte klarar av att driva ut alla. Vid få valpar är det inte säker att rätt hormoner stimuleras för att förlossningen ska starta.

Anatomi
Tikens anatomi påverkar också. Hur tikens förlossningsvägar ser ut gentemot hur hennes kropp är byggd kan påverka hennes förmåga att föda på egen hand.

När bör man kontakta veterinär?

Man måste veta hur en normal valpning bör gå till, för att veta när det har gått fel. Man ska veta hur det ser ut när hunden är i ett utdrivningsstadie och förstå skillnaden mellan förvärkar och krystvärkar.

Läs mer om dräktighet och valpning här. 

Uppsök veterinärvård om:

  • Tiken har kraftiga, täta, regelbundna värkar utan att det kommer en valp. Då bör man inte vänta mer än 20–30 minuter innan man tar sig in till klinik för undersökning. Tar det längre tid än så bör man nästan räkna med att den första valpen kanske inte överlever.
  • Tiken har grönaktiga flytningar utan att det kommer en valp inom 2–4 timmar.
  • Fostervattenavgång sker utan att det händer något på 2–3 timmar.
  • Tiken har svaga och oregelbundna värkar i mer än 2–4 timmar.
  • Det har gått mer än 2–4 timmar sedan senaste valpen och man vet att det bör finnas fler kvar.
  • Tiken har varit i utdrivningsstadiet i mer än 12 timmar.

Var förberedd inför att det kan gå fel. Ha tillgång till bil och se till att någon kan åka med dig. Kolla upp vilka kliniker som har jouröppet, om de har möjlighet att ta emot ett akutbesök samt hur lång tid det tar att åka dit. 

Eftervård

  • Se efter såret. Det viktigaste är att hålla koll så att såret inte blir rött, svullet eller luktar illa. Om det kommer sårvätska kan man försiktigt tvätta bort det med koksaltlösning eller ljummet vatten, så det inte torkar. Observera att man inte bör gnugga eller ta direkt på såret. Svullnar såret upp och uppvisar ovan beskrivna symptom ska man kontakta veterinär, då det är ett tecken på infektion.
  • Se till att tiken vilar. Det tar cirka fyra veckor för bukhinnan (den inre hinnan som håller organen kvar i bukhålan) att läka efter en buköppning, och under den tiden ska tiken ta det lugnt och ta hand om valparna. Tiken bör undvika hopp, till exempel upp på eller ner från möbler, då sådana rörelser sträcker ut buken och ökar risken för att stygnen spricker eller släpper. 
  • Håll koll på valparnas viktuppgång. Man bör se till så att tiken producerar tillräckligt mycket mjölk, genom att väga valparna och se till att de ökar i vikt som de ska. På de olika rasklubbarnas hemsidor finns ofta bra information om hur mycket valpen bör väga vid födsel och hur en förväntad viktuppgång ser ut.

Komplikationsrisker efter ett kejsarsnitt

Den huvudsakliga komplikationsrisken vid ett kejsarsnitt är sårinfektion. Man ska även hålla koll på tikens juver och flytningar. Är det riklig blödning i flytningarna bör man kontakta veterinär. Att det kommer flytning ett tag efter kejsarsnittet är okej, men flytningarna ska inte lukta illa och de ska avta och inte vara för rikliga.

Kom ihåg att du som Svelandkund erbjuds fri rådgivning genom samtal till både Svelands Vårdguide och FirstVet.  

Är det lämpligt att para hunden igen efter ett kejsarsnitt?

Det beror på varför kejsarsnittet behövdes.

En tik som har förlösts två gånger med kejsarsnitt får enligt Jordbruksverket fortsättningsvis inte användas i avel. Om det upptäcks anatomiska defekter i samband med det första kejsarsnittet som gör det sannolikt att kejsarsnitt kommer att behöva utföras vid framtida dräktighet får tiken inte användas i avel igen.

Gör det inte det får man, rent juridiskt, para på tikens nästa löp. Men man bör överväga om det finns skäl att tro att det kan ske komplikation igen. Med en ärrad livmoder kan det att vara svårare för tiken att bära och föda valpar. Fundera över tikens ålder, kommer hon att orka? Hur fungerade eftervården?

Diskutera det medicinskt lämpliga med veterinären och vikta dina motiv till att ta en kull mot fördelarna med att vänta. Risken finns att det leder till ytterligare en komplicerad förlossning.

Vad ersätter försäkringen?

Från att tiken är över 20 månader gammal ersätter veterinärvårdsförsäkringen i Svelands uppfödarförsäkringar kostnader vid de två första kejsarsnitten, om tiken enligt veterinärmedicinsk expertis och vedertagen behandling inte kan föda själv. Svelands övriga hundförsäkringar ersätter det första kejsarsnittet. Undantag gäller för vissa hundraser.

Förlossningskomplikationer eller kejsarsnitt ersätts inte för tik som fött två kullar inom en tolvmånadersperiod och som sedan inte fått vila minst tolv månader innan nästa valpkull. 

Läs gällande villkor för fullständig information. Om något i denna text motsäger vad som står i villkoret för din försäkring, är det alltid det senare som gäller. 

Läs mer om våra uppfödarförsäkringar här:
Sveland Kennelförsäkring | Försäkring för hunduppfödare
Sveland Flockförsäkring | Försäkring för hunduppfödare

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Sveland Flockförsäkring