Sveland Kennelförsäkring

Sveland Kennelförsäkring är vår förmånliga uppfödarförsäkring med individuellt skydd för varje hund. Du kan även få ersättning om hunden förlorar sin fortplantningsförmåga eller inte får lov att användas i avel. Valpkullsförsäkring ingår från det att du meddelar oss att valpkullen är född.

Försäkringen kan tecknas av uppfödare som har minst två avelshundar. Uppfödningen ska vara registrerad, godkänd och aktiv. Som aktiv uppfödare har du minst en kull vartannat år. Veterinärvårdsförsäkring kan tecknas från det att hunden är sex veckor och livet ut. Livförsäkring kan tecknas fram till sju års ålder.

Försäkringen ersätter både sjukdomar och olycksfall och kan ersätta kostnader för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi. Om du försäkrar din hund innan fyra månaders ålder kan även skydd för ligament-, led- och skelettsjukdomar samt dolda fel ingå.

Försäkringen har ett extra skydd för uppfödare då den kan ersätta din hunds två första kejsarsnitt.

Livförsäkringen kan lämna ersättning om din hund avlider eller behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycka. Du kan även få ersättning om hunden förlorar sin fortplantningsförmåga eller om den på grund av vissa sjukdomar inte får lov att användas i avel.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din hund blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Anpassa veterinärvård och självrisk efter dina behov

Valpkullsförsäkring ingår från första dygnet

Rabatterat pris för dig som uppfödare


Viktig information

Ring vår uppfödarhotline!