Träna rätt och förebygg senskador

Senskador hos hästar är vanligt förekommande och kan ta mycket lång tid att läka. Det bästa sättet att undvika att din häst får en senskada är kunskap om hur de uppkommer. På så sätt kan du förebygga att din häst drabbas. 

Skador i senorna beror ofta på kronisk överbelastning där senan till slut skadas eller går av, vilket i sin tur bidrar till inflammation. Orsaker kan till exempel vara otränade hästar som ansträngs för hårt eller att man under lång tid belastar hästen fel vid träning. Senskador kan också uppkomma plötsligt om hästen trampar snett, halkar eller bli sparkad. Vanligast är att skadorna uppkommer i gaffelband och böjsenor. Symtomen är svullnad, smärta, värme och hälta, men det är inte alltid helt lätt att upptäcka de tidiga symtomen. En häst som en gång haft en senskada löper större risk än andra att drabbas igen. Äldre hästar drabbas oftare än yngre.  

Vila, kyla och rörelse 
Senskador tar tid att läka. Ofta tar det minst sex månader, men vid svårare skador kan läkningsprocessen ta upp till två år. Vissa hästar blir tyvärr aldrig bra igen. Ju tidigare skadan upptäcks desto bättre är prognosen. Den säkraste metoden för att fastställa diagnosen är med hjälp av ultraljud där man kan se omfattningen av skadan och ge en prognos.  

Det finns ett par olika behandlingar att sätta in. De första två dygnen efter att skadan uppkommit kan kyla hjälpa till att få ned inflammation och svullnad. Du bör också låta hästen vila tills eventuell svullnad lagt sig. Därefter brukar boxvila blandat med kontrollerad rörelse i skritt några minuter per dag som successivt ökas rekommenderas. Det finns också olika sorters preparat, till exempel kortison, som kan injiceras i senan. Det är alltid en veterinär som avgör vilken typ av behandling som ska ges.  

Förebygga senskador 
Det är viktigt att hästar får röra sig fritt i stora hagar, gärna med andra hästar i samma ålder. Anpassa alltid träningen utifrån hästens ålder, styrka och kondition och värm upp ordentligt innan. Träna varierat på olika typer av underlag och undvik för mjuka och djupa underlag som sand och snö. Se också upp med hala underlag som is eller lera. För att minska risken för överbelastning är det också viktigt att använda rätt utrustning och att utfodra hästen på rätt sätt så att den inte blir överviktig. Hästen ska också vara korrekt skodd. Ta för vana att känna igenom din häst ofta. Det ökar chansen att upptäcka skador i tid. 

Relaterade artiklar
Förebygg ledinflammation hos häst | Sveland Djurförsäkringar
Träna hållbart med Emelie Grönberg | Sveland Djurförsäkringar
Läs om 
Sveland Hållbart stall

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Fosterförsäkring