Veterinären tipsar: Så kan du minska risken för smittspridning i stallet

Under vintern och våren är det vanligt med smittsamma sjukdomar hos häst och därför finns det extra anledning att se över stallets smittskyddsrutiner. Det talas och skrivs mycket om EHV-1 (Equint herpesvirus typ 1, också kallat abortvirus). Lisa Lidbeck, leg veterinär och rådgivande veterinär för Sveland Djurförsäkringar, berättar här om viruset och ger tips på hur du kan minska risken för smittspridning i stallet.

EHV-1 är ett virus som finns i hela hästpopulationen världen över. Vid infektion kan det ge allt ifrån inga märkbara symptom alls, lättare luftvägssymptom och feber, till allvarliga neurologiska symptom, abort hos dräktiga ston, eller svagfödda föl, som oftast dör strax efter födsel.

Det finns vaccin mot herpesvirus som ger ett ökat skydd mot abort och luftvägsinfektion men tyvärr inte mot den neurologiska formen. Vaccination av många hästar kan dock göra att viruset får svårare att få fäste och sprida sig i en population vilket i sin tur ger ett ökat skydd även för den enskilda individen, så kallad flockimmunitet.

EHV-1 är ett smittsamt virus och kan spridas genom direktkontakt från häst till häst och ett visst avstånd även via luften, men kan också spridas indirekt via kontaminerade händer, kläder, utrustning, krubbor/vattenhinkar och redskap. Även transporter/lastbilar och dåligt rengjorda boxar i till exempel gäststall/hästhotell utgör en risk för smittspridning. Viruset kan under normala omständigheter leva upp till en vecka i miljön, under optimala förhållanden längre.

Här följer några punkter som kan förebygga och minska risken för smittspridning i stallet.

  • Möjlighet att isolera nyinkomna hästar till stallet bör vara en självklarhet. Önskvärt är att alla nyinkomna hästar, även om de förefaller vara friska och feberfria, ska mellanlanda i dessa isoleringsboxar som ska ligga på säkert avstånd från övriga hästar, stallar och hagar. Det är extra viktigt att isolera hästar som tävlat eller köpts utomlands eller hästar som åkt i gemensamma transporter eller stått i gäststall på resan till Sverige, eftersom dessa utgör en ökad risk. För att försäkra sig om att inkubationstiden har passerat för olika smittor är upp till tre veckor i isolering att föredra. Tillämpa god hygien, använd separat utrustning och skyddskläder. Det kan kännas jobbigt och som en lång tid att isolera till synes friska hästar men att få hela stallet eller anläggningen avstängd från träning och tävling i flera månader vid ett utbrott, är långt mer frustrerande och arbetskrävande! Ett isoleringsstall behöver inte vara exklusivt utan kan utgöras av till exempel enkla flyttbara uteboxar med möjlighet till avskild utevistelse.
  • Blanda inte olika typer av hästar. Tävlingshästar, unghästar och dräktiga ston ska hållas väl avskilda och i olika stall. Helst på olika anläggningar.
  • Om det är möjligt är mindre stallenheter att föredra. Om olyckan skulle vara framme och smitta ändå kommer in, är det större chans att man kan klara någon enhet från smitta och på så sätt minska antalet hästar som blir sjuka och förkorta tiden för karantän.
  • Ta hästarnas temperatur dagligen i de perioder då risken för smittor är extra stor som till exempel nu eller om man vet att det finns en ökad risk eller indirekt risk att det kan finnas hästar i stallet som exponerats för smitta. 
  • Tidig upptäckt av smitta minskar smittspridning och bidrar till möjlighet att sätta in rätt åtgärder i tid!
  • Kontakta din hemmaveterinär om du vill ha mer tips om vaccinationer och på vilket sätt du kan smittskyddssäkra just din anläggning och skydda dina hästar på bästa sätt. Hen hjälper säkert gärna till. Vi veterinärer gillar förebyggande arbete!
  • Vid misstanke om smitta i stallet kontakta din veterinär omgående för rådgivning, besök och provtagning.
  • Vill du veta mer om EHV-1 och andra smittsamma sjukdomar, läs mer på SVA:s (Statens veterinärmedicinska anstalt) hemsida.

Lisa Lidbeck, leg vet, landslagsveterinär fälttävlan och rådgivande veterinär för Sveland Djurförsäkringar

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Fosterförsäkring

Vår hästförsäkring för dräktiga ston som ger skydd för uteblivet eller förlorat föl

Veterinärvårdsförsäkring för fölet ingår med 100 000 kr de första 30 dagarna

Stoet behöver inte vara grundförsäkrat hos Sveland