Fång hos häst - orsaker, symtom och behandling

I takt med att det gröna gräset växer i hagarna och betessäsongen tar fart, ökar risken för att hästar drabbas av fång. Det är en besvärlig sjukdom som är mycket smärtsam för hästen. Orsaken till varför fång uppstår är, trots forskning, inte helt klarlagd.  

När våren kommer får många hästar äntligen äta av det gröna och saftiga vårgräset igen. En baksida med det kraftiga grönbetet är att hästarna löper större risk att drabbas av fång. 

- Fång är en smärtsam process i hovarna som kan orsakas av en rubbning i mag- och tarmsystemet. Tidigare drabbade det framför allt ponnyer och lite tyngre raser som islandshäst och kallblod. Men det har blivit allt vanligare att också andra typer av hästar får den besvärliga åkomman, berättar Per Josefsson, veterinär på Sveland Djurförsäkringar. 

Orsaker till fång 
Trots intensiv forskning vet man inte vad som är den grundläggande orsaken till fång. Några av de utlösande faktorerna som man tror kan ligga bakom är bland annat överutfodring och foderbyte. Sjukdomen brukar öka på våren när hästarna släpps ut på grönbete. Därför är det viktigt att du successivt vänjer hästen vid nya foder eller beten. Här har vi samlat tips på hur du utfodrar din häst rätt. 

Det förekommer också så kallad förlossningfång vilket drabbar ston som inte släpper sin efterbörd inom 3-6 timmar efter fölning. Efterbörden kan då släppa ut skadliga ämnen i kroppen som sedan påverkar cirkulationen i hovarna. 

Andra orsaker kan vara att hästen får för lite motion eller överbelastas vilket i sin tur kan leda till att fång uppkommer.

Symtom på fång
Symtom visar sig främst i hovarna då det uppstår en inflammation som skapar smärta och hälta. Fång kan uppkomma i en eller flera hovar, men vanligast är att de främre hovarna drabbas eftersom de är mest utsatta för belastning. Andra tydliga tecken på fång är feber och att hästen sätter bakbenen under kroppen och frambenen framför för att avlasta de smärtande framhovarna. Hovarna känns varma och man brukar kunna känna hur pulsen bultar på båda sidorna av kotan. Hästen kan få så ont att den knappt kan stå eller röra på sig. Förloppet kan gå mycket snabbt, ibland på bara några timmar. Det kan även bli så illa att hovbenet roteras eller att hovbenet sänks och går igenom sulan. Följden kan då bli att hästen måste avlivas. 

Hur behandlas fång?
Om din häst drabbas av fång ska du alltid kontakta veterinär så snabbt som möjligt. Undvik att transportera en häst med fång. Ställ istället in hästen i en box med mjukt underlag. Ge bara hö som foder och kyl ned hästen ben med kallt vatten för att minska risken för skador i hovarna. Veterinären undersöker hästen och tittar även på eventuella bakomliggande orsaker till att den drabbats. Man brukar också skriva ut smärtstillande läkemedel. 

Rehabiliteringstiden är lång och om hästen drabbas av fång en gång är det lättare att den får det igen. Som hästägare är det därför viktigt att i ett tidigt skede upptäcka sjukdomen för att kunna ge hästen behandling. Ju tidigare sjukdomen upptäcks desto bättre är prognosen. 

Sveland Djurförsäkringars tips till hästägare 

  • Var försiktig med foderbyten och se till att hästen vänjs successivt vid nya beten och foder. Under en viloperiod bör kraftfodergivan minskas.
  • Motionera hästen regelbundet och utfodra i rätt mängd.
  • Reglera mängden gräs genom att låta hästen beta med munkorg.
  • Undersök hästen regelbundet. Läs mer om hur du undersöker din häst här och här.

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Fosterförsäkring