Så utfodrar du hästen rätt

Konsekvenserna av felaktig utfodring kan bli stora. Om hästen får för mycket eller fel foder som hästen inte är anpassad för att äta, kan det få följder som kolik eller magsår. Hästen kan också utveckla olika beteendestörningar, så kallat stereotapi. Det är därför viktigt att man utfodrar sin häst rätt.

Många faktorer kan vara orsaken till varför hästar drabbas av sjukdomar som magsår eller kolik, men orsaksfaktorerna är ofta utfodringsrelaterade.

Grovfoder
Grovfoder är hö, hösilage, halm och ensilage och är basen i hästens foderstat. Grovfodret är det viktigaste fodret eftersom hästen av naturen är en gräsätare. De flesta hästar klarar sig på grovfodret som enda foderstat om det ges i tillräckligt stora mängder.

Till grovfoder räknas även timotej, rajgräs och olika sorters klöver m.m. Under en stor del av dygnets timmar är det viktigt att hästen har tillräckligt med grovfoder att tugga och äta på, annars ökar risken att hästen utvecklar ett onaturligt beteende. För att hästen ska få utlopp för sin ätmotivation på ett naturligt sätt, är det bra att först ge grovfoder innan kraftfodret för att försäkra sig om att det fortfarande finns grovfoder kvar för hästen att tugga på när kraftfodret är uppätet.

Kraftfoder
Kraftfoder är havre, korn, majs, soja och müsliblandningar m.m. Kraftfoder innehåller generellt sett mer fett, protein, socker eller stärkelse jämfört med grovfoder. Om man utfodrar sin häst med för stora mängder kraftfoder kan det medföra ökad risk för magsår.

Ge inte kraftfoder om hästen inte behöver. Om du som hästägare utfordrar din häst med kraftfoder bör det vara i lagom mängder.

Hygienisk kvalitet
Foder som luktar eller inte ser ut som det brukar kan vara sjukdomsframkallande för hästen. Sticker det i näsan eller ser man mögelsvamp i fodret, bör man som hästägare vara försiktig. Det eftersom foder med dålig hygienisk kvalitet kan orsaka magproblem.

Se därför till att allt foder har en god hygienisk kvalitet och är fritt från skadliga ämnen. Ta för vana att alltid lukta och titta noga på allt foder. Rengör också hinkar, krubbor och byttor från gammalt foder.

Rent vatten
Hästar behöver fri tillgång till nytt och friskt vatten året om. Om hästarna inte får i sig sitt dagliga vattenintag, ökar risken att hästen drabbas av förstoppningskolik. Risken är större när hästarna varit ute på bete hela sommaren och sedan tas in till stallfoderstaten. Även när det blir vinter är det viktigt att se till att det finns vatten tillgängligt eftersom hästens vatten lättare fryser till is.

Vid tidpunkter där risken för framförallt förstoppningskolik är större, är det extra viktigt att de får i sig rätt mängd vatten. Placera en extra vattenhink i box eller hage. Tänk också på att en hink eller balja oftast är lättare för hästarna att dricka ur till skillnad från en vattenkopp.

Undvik foderbyten
Tvära foderbyten kan vara en bidragande faktor till att hästen drabbas av olika magproblem. Hästar är mycket känsliga för hastiga foderbyten och nya foder. Det kan orsaka kolik som innefattar att hästen får smärta i magen. Det finns många olika typer av kolik som bland annat gaskolik, förstoppningskolik eller krampkolik.

Se till att introducera ett nytt foder långsamt så att det inte blir för stora mängder på samma gång. När din häst ska genomgå ett foderbyte, behöver hästen hinna vänja sig. Ett tips är att blanda det nya fodret med det gamla innan man helt övergår till det nya. Alla förändringar i utfodringen bör minst få ta två veckor.

Farliga växter
I regel brukar hästarna låta bli att äta giftiga växter på grund av deras fräna smak eller obehagliga doft. Men om betet är dåligt i hagen eller om växterna finns i grovfodret förekommer det att hästar äter av växterna ändå. Dessa växter kan vara giftiga och många giftiga växter kan orsaka kolik och andra störningar i såväl mag-tarmkanalen som i resten av kroppen.

Se till att maten inte tar slut
En stereotypi är en beteendestörning som utvecklas när hästen vill utföra ett beteende men hindras på grund av den omgivande miljön eller på grund av felaktig utfodring som inte är anpassad för hästen. Eftersom hästens naturliga föda tar relativt lång tid att äta, är hästen skapad för att äta under en stor del av dygnet. Utfodras hästen med föda som hästen äter upp på kort tid som havre eller annat kraftfoder, vill den fortfarande äta mer men kan inte då fodret tagit slut. Hästen kan då utveckla ett beteende som kallas krubbitning. Vanliga symtom på krubbitning är när hästen tar stöd med framtänderna mot krubban eller något annat och ser ut att svälja luft. Det kan också höras ett kluckande ljud.

Glöm inte att utfodra regelbundet
För långa uppehåll mellan utfodringarna ökar risken för att hästen ska drabbas av både kolik och magsår. Hästar har behov av att äta många timmar under dygnet. Som hästägare är det därför viktigt att det inte blir allt för långa uppehåll mellan de tidpunkter som hästen utfodras med grovfoder, helst inte mer än sex timmar.

Läs mer
Kolik hos häst | Sveland Djurförsäkringar

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Fosterförsäkring