Sveland Minigrisförsäkring

Sveland Minigris är vår försäkring för minigrisar som hålls som sällskap. Försäkringen ger ett bra skydd för såväl sjukdomar som olycksfall. Du kan välja mellan 10 000 och 20 000 kr i veterinärvård.

Försäkringen kan tecknas från det att minigrisen är två månader och fram till fyra års ålder. Försäkrade minigrisar bibehåller försäkringen livet ut.

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar både sjukdomar och olycksfall. Djurets första kejsarsnitt kan ersättas och även undersökning med MR, CT och scintigrafi efter godkännande från vår skadeavdelning.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din minigris blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Sveland Minigris har samma fördelaktiga villkor som Sveland Smådjur.

Vår minigrisförsäkring med skydd för sjukdomar och olycksfall

10 000 eller 20 000 kr i veterinärvårdsersättning

Låg fast självrisk


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00