Vetpris

Sveland samarbetar med Vetpris för att skapa mer transparens inom djursjukvården. Vetpris.se kan djurägare se vilka veterinärkliniker som finns i deras närområde, vilka öppettider de har samt få svar på hur mycket deras djurs behandling kan komma att kosta. Snabbt och enkelt ges prisexempel som har samlats in från både kliniker och djurägare.

Djurägare kan också ladda upp sina kvitton på sidan. Desto fler kvitton som laddas upp, desto bättre blir tjänsten. Vetpris plattform är byggd på en gemenskap och transparens mellan just djurägare och kliniker. Informationen uppdateras kontinuerligt och plattformen utvecklas hela tiden för att kunna hjälpa djurägare och kliniker på bästa sätt.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, samarbetar också med Vetpris i ett forskningsprojekt som går ut på att samla in och analysera kostnader för veterinärvård.

Genom samarbetet med Vetpris hoppas vi kunna bidra till ökad transparens inom djursjukvården och samtidigt underlätta för våra kunder att hitta rätt klinik och få rätt pris på vård av sina djur.

Läs mer på Vetpris.se!


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00