Vanligaste sjukdomarna och skadorna på smådjuren

Det är inte ovanligt att våra smådjur råkar ut för sjukdomar och skador. Vilka är de vanligaste och vad innebär de? Vi listar de vanligaste sjukdomarna och skadorna hos smådjuren som är försäkrade hos oss på Sveland.

1. Foderleda

Innebär dålig aptit eller ovilja att äta. Av smådjuren försäkrade i Sveland är Kaninerna i klar majoritet. Kaniner får ofta problem med magen, som bland annat kan yttrar sig i att de inte vill äta. Det är därför denna diagnos är så vanlig. För att förebygga problemet är A och O att ge djuret rätt mat av bra kvalitet och se till att djuret mår bra och har möjlighet att röra på sig.

2. Äggstockscysta

Cysta på äggstockarna som är vätskefylld och kan bli stor som ett hönsägg. Sjukdomen är vanligare  hos marsvin jämfört med exempelvis kaniner. Ju äldre marsvinet desto större är risken för cystor. Anledning till att dem uppkommer vet man inte. Symptom kan vara bland annat klåda, pälslöshet på vissa områden eller ovilja att äta.

3. Hornhinnesår

Hornhinnesår uppstår i de flesta fallen som en följd av ett trauma/en skada mot djurets öga. Vanligt förekommande bland marsvin och kaniner. Ibland kan man se att hornhinnan är skadad, ögat kan då se grågrumligt ut. Ibland kan man inte se skadan men man kan märka det på djurets beteende eller genom att ögat rinner. Vid misstänkta ögonskador är det viktigt att söka veterinärvård så snabbt som möjligt.

4. Urinsten

Urinsten utvecklas när kristaller som finns i djurets urin, klumpar ihop sig och blir till trögflytande sekret eller stenar. Urinsten är relativt vanligt hos marsvin men förekommer hos kaniner också. Hos både marsvin och kaniner består stenarna ofta av kalk. Om en sten har bildats så behandlar man djuret genom en operation. Symptom kan vara att djuret har ont när det kissar eller kissar blod till och från. Problemen kan ofta förebyggas genom korrekt utfodring som innehåller mindre kalk och genom att se till att djuren dricker ordentligt. Både marsvin och kaniner är främst gräsätandedjur och 80% respektive 90% av fodret ska därför utgöras av hö.

5. Sårskada

Kan uppstå av olika orsaker. Det kan vara allt från yttre våld till sjukdomar som leder till sårskador. Om man misstänker sjukdomar som underliggande orsaker så är det viktigt att åtgärda dessa samtidigt som man behandlar såret. Alla sårskador måste rengöras noga och man ska helst rengöra ett stort område runt för att vara säker att man har fått med allt. Det kan vara svårt att komma åt ordentligt och ofta behöver pälsen runt såret tas bort. Är såret stort, svårt att göra rent eller verkar infekterat ska veterinär kontaktas. Om såret är infekterat så måste det lämnas öppet för möjlighet till dränering och tillgång till syre. 

Statistiken är hämtad från Sveland Djurförsäkringars skadestatistik.

Läs mer här om magsjukdomar hos kaninen. 

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Smådjursförsäkring