Vad ska katter vaccineras mot?

Som djurägare är det ditt ansvar att se till att din katt är frisk och att inte sprider smitta till andra djur. Det är därför viktigt att din katt vaccineras, både för sin egen och andra katters skull. Med hjälp av vaccination minskar risken för spridning av vanliga sjukdomar. Här hittar du information om hur ofta, när och mot vad du kan vaccinera din katt.

Hur ofta ska katten vaccineras mot kattpest och kattsnuva?
Första vaccinationen kattpest och kattsnuva ges tidigast när katten är 8–9 veckor gammal, och den andra vaccinationen 3–4 veckor efter det. En revaccination ges efter ett år, när katten blivit 1 år gammal. Därefter rekommenderas årlig vaccination mot kattsnuva och var tredje år mot kattpest.

Stäm av med uppfödaren att kattungen blivit är vaccinerad och även vad den fått vaccin mot, innan du hämtar hem den.

Varför ska jag vaccinera min katt?
Genom att vaccinera din katt skyddar du den mot kattpest, en väldigt vanlig och mycket allvarlig mag- och tarmsjukdom. Sjukdomen orsakas av ett parvovirus och är dessutom mycket smittsam med en hög dödlighet. Viruset sprids oftast genom kontakt med infekterade katters avföring.

Kattsnuva, som också ingår i kattens grundvaccination, kan jämföras med en mänsklig förkylning. Sjukdomen yttrar sig bland annat genom hosta, feber, värk i muskler och leder, sår i munnen och andningsbesvär. Kattsnuva är ännu vanligare än kattpest och smittspridningen sker framförallt genom nos, ögon och saliv. Partiklarna kan överleva i flera veckor, vilket innebär att katter inte ens behöver mötas för att sprida smittan.

Kom ihåg! Det tar det vanligen ca 3–4 veckor innan katten har så bra skydd som möjligt efter vaccinationen.

Biverkningar
Eventuella biverkningar vid vaccination är lindriga och kan komma efter 1–2 dagar i form av svullnad vid injektionsstället och ibland feber. Detta är vanligt och ingenting att oroa sig över.

Glöm inte innekatten
Även om din katt sällan eller aldrig vistas utomhus finns fortfarande en risk att den smittas av vanliga sjukdomar. Du själv kan råka dra hem smittopartiklar, genom dina skor eller kläder, vilket riskerar att göra en oskyddad katt sjuk.

Tilläggsvaccin
Vissa katter har speciella vaccinationsbehov. Prata med din veterinär om vad som är ett lämpligt skydd för just din katt. 

Rabiesvaccin
Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska katter som ska resa utomlands vara vaccinerade mot rabies och ha EU-pass. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Sveland Kattförsäkring