Vad ska katter vaccineras mot?

Det är ditt ansvar som djurägare att se till att din katt är frisk och att inte sprida smitta till andra djur. Vaccination är därför viktigt både för din och andra katters skull. Genom att vaccinera din katt minskar du risken för spridning av vanliga sjukdomar såsom kattpest och kattsnuva. Här hittar du information om hur ofta, när och mot vad du kan vaccinera din katt.

Hur ofta ska katten vaccineras mot kattpest och kattsnuva?
Vid grundvaccinationen (vaccinationen upp till 1 års ålder) mot kattpest och kattsnuva ges två vaccinationer med tre till fyra veckors mellanrum, den första ges tidigast när kattungen är 8-9 veckor gammal och den andra 3-4 veckor senare. En tredje spruta, revaccination, ges efter ett år - vid 1 års ålder. Därefter rekommenderas årlig vaccination mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest.

•    Första vaccinationen vid 8-9 veckors ålder.
•    Andra vaccinationen tidigast vid 12 veckors ålder.
•    Revaccination vid 1 års ålder. Om så önskas kan 1-årsvaccinationen ges redan från 6 månaders ålder.
•    Därefter vaccineras katten var tredje år mot kattpest och varje år mot kattsnuva. 

Innan du hämtar hem din katt är det viktigt att stämma av med uppfödaren, så att kattungen verkligen är vaccinerad och även vad den fått vaccin mot. Ta inte för givet att detta är gjort och ha för vana att alltid begära vaccinationsintyg. 

Varför ska jag vaccinera min katt?
Det är viktigt att din katt vaccineras mot bland annat kattpest; en väldigt vanlig och mycket allvarlig mag- och tarmsjukdom orsakad av ett parvovirus. Sjukdomen är dessutom mycket smittsam med en hög dödlighet. Viruset sprids oftast genom kontakt med infekterade katters avföring.

Kattsnuva, som också ingår i kattens grundvaccination, kan jämföras med en mänsklig förkylning. Sjukdomen yttrar sig bland annat genom hosta, feber, värk i muskler och leder, sår i munnen och andningsbesvär. Kattsnuva är ännu vanligare än kattpest och orsakas oftast av herpesvirus eller calicivirus. Även detta är en mycket smittsam sjukdom och smittspridningen sker framförallt genom nos, ögon och saliv. I vissa fall kan partiklarna överleva i flera veckor, vilket innebär attt katter inte ens behöver mötas för att smittas eller bli smittade. 

Kom ihåg! Det tar det vanligen ca 3–4 veckor innan katten har så bra skydd som möjligt efter vaccinationen.

Biverkningar
Eventuella biverkningar kan komma efter 1–2 dagar och då i form av svullnad vid injektionsstället och ibland även feber. Detta är vanligt och ingenting att oroa sig över. Anledningen till att veterinärer fortsätter att rekommendera att katter vaccineras beror på att man vägt för och nackdelar med vaccination mot varandra, och man anser att det är större risk att låta bli att vaccinera än att fortsätta vaccinera katterna.

Glöm inte innekatten
Det är viktigt att både utekatter och innekatter vaccineras. Även om din katt sällan eller aldrig vistas utomhus finns fortfarande en risk att den smittas av vanliga sjukdomar. En oskyddad innekatt kan insjukna genom att man själv dragit hem smittopartiklar som fastnat på skor eller kläder, exempelvis via avföring.

Olika vaccinationsrutiner 
Vaccinationsrutiner kan variera något beroende på vilket sorts vaccin veterinärkliniken använder, smittsituation och individuella behov. Även din katts livssituation kan påverka hur ofta den behövs vaccineras exempelvis om katten är inne- eller utekatt, utställningskatt, ensamlevande katt eller inte, inför eventuellt pensionatvistelse.

Tilläggsvaccin
Vissa katter har speciella vaccinationsbehov. Prata med din veterinär om vad som är ett lämpligt skydd för just din katt eftersom behovet varierar. 

Rabiesvaccin
För katter som ska resa utomlands krävs ytterligare vaccinationer. Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska katten vara vaccinerad mot rabies och ha ett EU-pass. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Kattförsäkring Olycksfall