Kattsnuva - även katter kan bli förkylda

Har din katt svullna ögon och rinnande nos? Då kan den ha drabbats av den smittsamma, och ibland allvarliga, sjukdomen kattsnuva. Ofta går det över av sig själv, men i vissa fall kan veterinärvård behövas. 

Nysningar, hosta och ledvärk är något vi alla drabbats av någon gång. Men visste du att även din katt kan bli förkyld och få liknande symtom? Kattsnuva är en sjukdom som orsakas av både virus och vissa typer av bakterier, men framförallt via så kallade herpes- och calicivirus. Det går att förebygga sjukdomen genom att vaccinera sin katt mot de här två virusen, något vi på Sveland rekommenderar. En vaccinerad katt kan fortfarande bli smittad men får i regel mycket mildare symtom än ovaccinerade katter. 

Kattsnuva kan bli allvarligt och det kan också leda till att det bildas ärrvävnad som gör att katten får fortsatt rinniga ögon även när den tillfrisknat. Om det är ett herpesvirus går det inte att bli av med det, utan det ligger kvar latent precis som hos människor som har herpes, och kan blossa upp när immunförsvaret av andra skäl är nedsatt. 

Symtom och smittvägar 
Symtom på kattsnuva är nysningar och hostningar, svullen nos och rinnande ögon. Katten kan också få feber eller sår i munnen och i ögonen. Smittan förekommer framförallt där många katter utan vaccinationer vistas, till exempel på pensionat eller utställningar. Kattsnuva sprids genom direktkontakt, nysningar eller via gemensamma vatten- och matskålar. 

Behöver jag åka till veterinären? 
I vanliga fall behöver du inte åka till veterinären om din katt blir förkyld. Låt den vila, håll rent runt nos och ögon och se till att den äter och dricker. Ta även tempen med en termometer dagligen. En normal kroppstemperatur hos katter ligger på mellan 38-39 grader. Om katten är täppt i näsan kan aptiten påverkas. Ett tips är då att prova att värma upp maten så att doften från maten förstärks. 

Håll lite extra koll om du har en väldigt ung eller gammal katt eftersom de är känsligare än vuxna och friska katter. Detsamma gäller om din katt redan har någon annan underliggande sjukdom. Om din katt verkar må mycket dåligt och är allmänpåverkad, det vill säga är hängig, inte äter eller dricker, har hög feber eller svårt att andas, bör du alltid kontakta en veterinär. Likaså om du misstänker att katten har fått sår i ögonen, till exempel om de är ömma och svullna. Då är det viktigt att behandling kan sättas in snabbt för att undvika bestående skador på ögonen. 

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Intressant för dig

Kattförsäkring Olycksfall