Visselblåsning

Vi på Sveland är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

I Svelands visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden. Du kan genom att följa länken lämna din rapport digitalt eller till en röstbrevlåda per telefon.

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

  • Skriv av länken för rapportering och skriv in i din webbläsare.
  • Använd en privat mobiltelefon eller dator.

Skapa ett meddelande här!

Ytterligare information om vår hantering av personuppgifter hittar du här!


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00