Visselblåsning

Vi på Sveland är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

I Svelands visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden. Du kan genom att följa länken lämna din rapport digitalt eller till en röstbrevlåda per telefon.

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

  • Skriv av länken för rapportering och skriv in i din webbläsare.
  • Använd en privat mobiltelefon eller dator.

Skapa ett meddelande här!

Ytterligare information om vår hantering av personuppgifter hittar du här!

Rapportering till behörig myndighet

Det är möjligt att rapportera om missförhållanden både till oss och till en ansvarig myndighet. Rapportera i första hand till oss. Ifall du har skäl att anta att en rapportering till oss skulle innebära risk för repressalier eller en bristfällig hantering av det aktuella ärendet kan du vända dig till ansvarig myndighet. Läs mer här!

Anmälan som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde (från listan i länken ovan) ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Se mer information här!


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00