Solgläntans katthem

Vi samarbetar med Solgläntan som ger hem och omplacering åt katter som blivit övergivna eller föds oönskade till världen. Vi stödjer bland annat Solgläntan genom att bidra med kostnadsfria olycksfallsförsäkringar till de omhändertagna katterna.

Solgläntan ligger utanför Vallentuna och drivs av Lena Engen Bäckström. Hit kommer uppemot 300 hemlösa katter varje år och får en plats i solen i väntan på en ny ägare. Solgläntan har även ett pensionat där de tar emot katter vars ägare ska resa bort eller av andra orsaker behöver hjälp med kattvakt.

Omplaceringsverksamheten började redan 1992 och antalet katter som får hjälp via Solgläntan har sedan dess bara ökat. Solgläntans vision är att alla katter ska ha ett värde och strävar efter att höja kattens status i samhället.

Djurskyddet uppger att det finns närmare 100 000 hemlösa katter i Sverige. Det är inte bara sommarkatterna som förlorar sina hem, utan problemet finns hela året.

Kontakta Solgläntans katthem
Vill du läsa mer eller är intresserad av att adoptera en av deras katter kan du besöka deras hemsida eller besöka Solgläntans Facebook.

Våra tips om du vill adoptera en hemlös katt:

  • Tänk på att en katt lever i 10-15 år och att man behöver ansvara för katten under hela djurets liv.
  • Se till att katten är avmaskad, ID-märkt och vaccinerad mot kattpest samt kattsnuva.
  • Kattungar ska vara minst 12 veckar gamla innan de får lov att lämna sin mamma.
  • Teckna en försäkring till katten, man vet aldrig när olyckan är framme.

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00