Missnöjd med bemötande eller andra försäkringsfrågor

Om du upplever att du är missnöjd med hur du blivit bemött i din kontakt med oss eller om du har andra klagomål vill vi gärna att du berättar det för oss.

Om du inte är nöjd med vårt bemötande kan du kontakta vår klagomålsansvariga Christine Ehrlander på klagomal@sveland.se och berätta vad som har hänt och/eller vem du har varit i kontakt med.

Gäller ditt klagomål ett försäkringsärende kan du i första hand kontakta vår kundservice på 046-276 92 00 eller djur@sveland.se så hjälper de dig gärna.

Vill du hellre skicka ett brev kan du göra det till:

Sveland Djurförsäkringar
Att: Klagomålsansvarig
Box 199
221 00 Lund

Överklaga till andra instanser

Du kan även vända dig till instanser utanför Sveland Djurförsäkringar för råd och/eller prövning.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har en särskild avdelning för försäkringsfrågor för privatpersoner. Dock kan frågor med veterinärmedicinsk anknytning inte prövas av ARN enligt deras reglemente. Det är kostnadsfritt att vända sig till ARN.

Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm Tel: 08-508 860 00 www.arn.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar råd i frågor som rör försäkring och skadereglering. Det är kostnadsfritt att vända sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Konsumenternas Försäkringsbyrå Box 242 15 104 51 Stockholm Tel: 08-22 58 00 www.konsumenternasforsakringsbyra.se


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Ring vår Uppfödarhotline!

046-276 93 50

Vanliga frågor & svar