Missnöjd med bemötande eller andra försäkringsfrågor

Om du upplever att du är missnöjd med hur du blivit bemött i din kontakt med oss eller om du har andra klagomål vill vi gärna att du berättar det för oss.

Om du inte är nöjd med vårt bemötande kan du kostnadsfritt kontakta vår klagomålsansvariga Rebecca Sjöberg på klagomal@sveland.se och berätta vad som har hänt och/eller vem du har varit i kontakt med.

Gäller ditt klagomål ett försäkringsärende kan du i första hand kontakta vår kundservice på 046-276 92 00 eller djur@sveland.se så hjälper de dig gärna.

Vill du hellre skicka ett brev kan du göra det till:

Sveland Djurförsäkringar
Att: Klagomålsansvarig
Box 199
221 00 Lund

Överklaga till andra instanser

Du kan även vända dig till instanser utanför Sveland Djurförsäkringar för råd och/eller prövning.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har en särskild avdelning för försäkringsfrågor för privatpersoner. Dock kan frågor med veterinärmedicinsk anknytning inte prövas av ARN enligt deras reglemente. Det är kostnadsfritt att vända sig till ARN.

Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm Tel: 08-508 860 00 www.arn.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar råd i frågor som rör försäkring och skadereglering. Det är kostnadsfritt att vända sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Konsumenternas Försäkringsbyrå Box 242 15 104 51 Stockholm Tel: 08-22 58 00 https://www.konsumenternas.se/

Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument kan ge vägledning i frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som konsumenter behöver hjälp med. Det är kostnadsfritt att vända sig till Konsumentverket och Hallå konsument.

Konsumentverket/KO, Box 41, 651 02 Karlstad https://www.hallakonsument.se/

Kommunal konsumentvägledning finns hos många kommuner. De kan hjälpa dig med dina konsumentfrågor. Det är kostnadsfritt att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen.

Besök din kommuns hemsida för mer information. 

Domstol kan låta pröva en tvist gällande beslut i ett skadeärende. Detta kan göras inom sex månader efter skaderegleringsbeslutet. Om tvisten rör ett mindre belopp (under ett halvt basbelopp) kan s.k. förenklat rättegångsförfarande tillämpas. Är bägge parter eniga därom, kan tvisten även avgöras enligt lag om skiljemän. Tvister med anledning av försäkringsavtalet ska avgöras av svensk domstol och med tillämpning av svensk lag. Kontakta Tingsrätten om du vill att en tvist ska prövas i domstol.


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Ring vår Uppfödarhotline!

046-276 92 00

Vanliga frågor & svar