Kattförsäkring Olycksfall

Katt Olycksfall är en begränsad försäkring med skydd för olycksfall, så som trafikskador, bitskador och akuta förgiftningar. Veterinärvårdspremien är 300 kr per år. Katt Olycksfall ersätter inte för sjukdomar, så som urinsten, magproblem eller njurproblem.

Veterinärvårdsförsäkringen kan tecknas från det att katten är sex veckor och livet ut. Livförsäkringen kan tecknas fram till elva års ålder.

Katt Olycksfall ger ett skydd för olycksfall, som trafikskador, bitskador och akuta förgiftningar. Med olycksfall menas kroppsskada som drabbar den försäkrade katten genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd yttre händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Sjukdomar ersätts inte.

Skadas din katt i en trafikolycka under bilfärd behöver du inte betala den fasta självrisken om katten behöver uppsöka veterinär. Detta gäller om katten vid olyckan färdats på ett säkert sätt i väl förankrad bur eller bakom lastgaller.

Livförsäkringen kan lämna ersättning om din katt avlider eller behöver avlivas på grund av olycksfall.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din katt blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår kattförsäkring med låg kostnad ger ett prisvärt skydd vid olycksfall

20 000 kronor i veterinärvård livet ut ​

Ersätter trafikskador, bitskador och akuta förgiftningar


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

046-276 92 00

Fler kattförsäkringar

Kattförsäkring Maximal

Vår bästa och mest omfattande kattförsäkring med 100 000 kr i veterinärvård

Utökat skydd vid undersökning med MR/CT

Medicin och rehabilitering ingår med 10 000 kr vardera