Kattförsäkring Maximal

Katt Maximal är vår kattförsäkring som passar dig som vill ha ett skydd utöver det vanliga. Du har 140 000 kr i veterinärvård och villkoren är extra omfattande, t.ex. har även vuxna katter som införsäkras ett skydd för dolda fel och protesoperationer och implantat kan ersättas.

Försäkringen kan tecknas från det att katten är sex veckor och fram till sju års ålder. Försäkrade katter bibehåller försäkringen livet ut.

Försäkringen ersätter både sjukdomar och olycksfall och kan ersätta kostnader för MR, CT, fluoroskopi och scintigrafi. Det extra skyddet består bland annat av att försäkringen kan ersätta vid protesoperationer och implantat. Dessutom ersätts avlivnings- och kremeringskostnader. Medicin- och rehabiliteringsförsäkring ingår.

Livförsäkringen kan lämna ersättning om din katt avlider eller behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall. Du kan även få ersättning om katten förlorar betydelsefull fortplantningsegenskap.

Du får alltid snabb och kompetent hjälp av oss om din katt blir sjuk eller skadad. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning.

Vår bästa och mest omfattande kattförsäkring med 140 000 kr i veterinärvård

Extra skydd som kan ersätta vid protesoperationer och implantat

Medicin och rehabilitering ingår med 10 000 kr vardera


Viktig information

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Kattförsäkring Favorit